Визначення опору R провідника. Визначення сумарного імпульсу електронів у прямому провіднику. Визначення ЕРС акумулятора. Визначення температуру, при якій атоми мають середню кінетичну енергію поступального руху, достатню для іонізації

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 12

 1. В провіднику протягом 10 сек. при рівномірному зростанні сили струму від І1 = 1 А до І2 = 2 А виділилось Q = 5 кДж теплоти. Визначити опір R провідника.
 1. Визначити сумарний імпульс електронів у прямому провіднику довжиною L =500 м по якому тече струм І = 20 А.
 1. Визначити е.р.с. акумулятора, якщо при силі струму 5 А він дає в зовнішнє коло 9.5 Вт, а при силі струму 8 А в зовнішньому колі виділяється 14.4 Вт.
 1. Потенціал іонізації атома водню Uі = 13.6 В. Визначити температуру, при якій атоми мають сердню кінетичну енергію поступального руху, достатню для іонізації.
 1. .

   
  Визначити якими повинні бути опори r, щоб вхідний опір між точками А та В дорівнював R0? Опір R0 вважати відомим.

 


 1. На рисунку Е1 = 6 В, R1 = 100 Ом, R2 = 50 Ом R3 = 40 Ом, R4 = 80 Ом. З яким значенням треба підключати е.р.с (E2), щоб струм крізь гальванометр не протікав.

 


 1. В схемі на рисунку E2 = 5 В, R2 = 10 Ом, R1 = 20 Ом, R3 = 20 Ом. Амперметр показує 1 А направлений від R3 до R1. Визначити е.р.с. E1. Опорами батарей та амперметра знехтувати.

 


 1. Визначити покази амперметра, якщо E1 = E2 = 1.5 В, r1 = r2 = 0.5 Ом, R1 = R2 = 2 Ом, R3 = 1 Ом. Опір амперметра 3 Ом.

 


 1. Опори всіх резисторів в схемі однакові R1=R2=R3=R, е.р.с батарей дорівнюють відповідно E1=E, E2=2E , E3=4E. Визначити значення струму крізь батарею E1.

 


 1. Крізь акумулятор в кінці зарядки тече струм І = 4 А. При цьому напруга на його клемах U1 = 12.8 В. При розрядці цього ж акумулятора струмом І2 = 6 А напруга на його клемах 11.1 В. Визначити струм короткого замикання.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
63 Kb
Скачали:
0