Визначення кількості теплоти, яка виділилася у провіднику, якщо струм рівномірно спадав. Визначення середньої швидкості упорядкованого руху електронів вздовж провідника. Визначення кількості елементів в батареї

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 11

  1. По провіднику,опір якого R=6 Ом, пройшло 30 Кл електрики. Визначити кількість теплоти, яка виділилася у провіднику, якщо струм рівномірно спадав до І=0 протягом τ=24 секунд.
  1. По мідному провіднику, переріз якого 0,8мм­­2 , тече струм 80мА. Визначити середню швидкість упорядкованого руху електронів вздовж провідника, вважаючи, що на кожний атом міді приходиться один вільний електрон. Густина міді D=8,9г/см3 .
  1. Батарея складена із паралельно сполучених елементів. При силі струму у зовнішньому колі корисна потужність дорівнює 7Вт. Визначити кількість елементів в батареї, якщо е.р.с. кожного елемента 5,5В, а внутрішній опір 5 Ом.
  1. Струм насичення при несамостійному розряді Інас=6,4*10-12 А. Визначити число пар іонів, які створюються за 1 сек зовнішнім іонізатором. 
  1. Визначити опір між точками А і D, якщо кожний з опорів дорівнює 1 Ом.

 


  1. Визначити е.р.с., E­­2, якщо E1 = 2.2 В, R1 = 100 Ом, R2 = 200 Ом, R3 = 300 Ом, R4 = 400 Ом. Вольтметр показує 1.1 В.

 


  1. В схемі на малюнку E1 = 30 В, E2 = 5 В, R2 = 10 Ом, R3 = 20 Ом. Через аперметр тече струм 1 А, направлений від R3 до R1. Визначити опір R1. Опором батареї та амперметра знехтувати.

 


  1. Для визначення е.р.с. застосовують метод компенсації. Спочатку визначають положення повзунка L1 (AD), при якому струм крізь гальванометр дорівнює 0 при ввімкненому En, а потім L2 ввімкненому невідомому джерелі Ex. Як визначити Ex?

 


  1. Опори всіх резисторів в схемі однакові R1=R2=R=R, е.р.с батареї дорівнює E1=E, E2=2E , E3=4E. Визначити значення струму крізь джерело E2.

 


  1. На малюнку E1=E2=E3, R1 = 48 Ом, R2 = 24 Ом, спад напруги U2 на опорі R2 дорівнює 12 В. Нехтуючи внутрішнім опором елементів, визначити силу струму І3.

 

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
68 Kb
Скачали:
0