Визначення заряду, який пройшов крізь провідник. Визначення енергії іонізації атома гелію. Визначення різниці потенціалів між точками

Страницы работы

Содержание работы

Варіант 15

  1. Протягом 8 секунд в провіднику, опір якого R = 8 Ом струм рівномірно зростає від нуля до деякого значення. При цьому в провіднику виділилось Q = 500 Дж теплоти. Визначити заряд, який пройшов крізь провідник.
  1. Площа кожного електрода іонізаційної камери 100 см2, відстань між ними 6.2 см. Визначити струм насичення в такій камері, якщо відомо, що іонізатор створює в 1 см2 щосекунди 109 іонів кожного знаку. Іони вважати одновалентними.
  1. Однорідний залізний провідник довжиною 100 м підключають до джерела постійного струму напругою 100 В на 10 сек. Як зміниться при цьому температура провідника? Зміною опору провідника при його нагріванні знехтувати.
  1. Визначити енергію іонізації атома гелію, якщо його потенціал іонізації 24.5 В.
  1. На малюнку R1 = 3.7 Ом, R2 = 5.6 Ом та джерело е.р.с., якого E = 5 В, а опір його нескінченно малий. По участку протікає струм І = 1 А. Визначити різницю потенціалів між точками А і В, В і С, А і С.

 


  1. Визначити яке повинно бути співвідношення Е12 щоб струм крізь гальванометр не протікав, якщо R1 = 100 Ом, R2 = 50 Ом, R3 = 40 Ом, R4 = 80 Ом.

 


  1. В схемі Е1 = Е2 = 2В з однаковими внутрішніми опорами r1 = r2 = 0.5 Ом. Визначити силу струму крізь опір R1 = 0.5 Ом.

 


  1. В схемі Е1 = Е2. Визначити їх значення якщо r1= r2 = 0.5 Ом, R1 = R2 = 2 Ом, опір амперметра 3 Ом і струм, який показує 75 мА

 


  1. На малюнку E1=E2=E3, R1 = 48 Ом, R2 = 24 Ом, спад напруги U2на опорі R2дорівнюють 12 В. Нехтуючи внутрішнім опором елементів. Визначити значення опору R3.

 


  1. Для визначення е.р.с., термопари методом компенсації користуються вказаною схемою. Обчислити термо-е.р.с., якщо струм крізь гальванометр дорівнює нулю, в тому випадку коли L1 = AС = 40 см, L = АВ = 100 см, Еб = 1.2 В, R1 = 5 кОм, опір реохорда RАВ = 10 Ом.

 

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
69 Kb
Скачали:
0