Вопросы и ответы для проведения тестов по дисциплине “Оформление полиграфических изданий“, страница 4

б) Це аркуш форматом 84х108 см, задрукований з однієї сторони;

в) Це аркуш форматом 60х90 см, віддрукований з однієї сторони.

Запитання 17: Які фактори мають вплив на якість і трудомісткість процесу зіштовхування аркушів?

Відповіді:

а) Формат аркушів, технологія виробництва, гладкість паперу, наявність чи відсутність статичної електрики в папері, вологість паперу;

б) Формат аркушів, маса 1 м2 паперового аркуша, якість паперу, наявність чи відсутність статичної електрики в папері, вологість паперу;

в) Формат аркушів, маса 1 м2 паперового аркуша, гладкість паперу, наявність чи відсутність статичної електрики в папері, вологість паперу.

Запитання 18: Як називається стіл одно ножовий різальної машини?

Відповіді:

а) Ролер;

б) Марзан;

в) Талер.

Запитання 19: Вкажіть, що таке марзан та його призначення.

Відповіді:

а) Важливий елемент конструкції талера, який вставлений у поглиблення в ньому для забезпечення якісного розрізання стопи аркушів;

б) Брусок з дерева чи пластмаси, який розташовується на талері і забезпечує повне розрізання стопи аркушів та зворотній рух ножа;

в) Брусок з дерева чи пластмаси, який вставлений у поглиблення  талеру під лінією зіткнення ножа з талером для запобігання врізання ножа в талер.

Запитання 20: Вкажіть основні види руху ножів різальних машин.

Відповіді:

а) Вертикальний і складний;

б) Вертикальний і шабельний;

в) Гільотиновий і параболічний;

Запитання 21: Вкажіть найбільш розповсюджені паперорізальні машини.

Відповіді:

а) Одноножові та трьохножові;

б) Одно ножові, двохножові та трьохножові;

в) Одноножові та трьохножові.

Запитання 22: Вкажіть за рахунок чого утворюється прогин по місцю фальчика у ножовий фальцювальної машині.

Відповіді:

а) За допомогою притулів і валика і тупого ножа;

б) За допомогою двох обертових валиків і тупого ножа;

в) За допомогою двох притулів, двох обертових валиків і тупого ножа.

Запитання 23: Вкажіть за рахунок чого утворюється прогин по місцю фальчика у касетний фальцювальної машині.