Вопросы и ответы для проведения тестов по дисциплине “Оформление полиграфических изданий“, страница 5

Відповіді:

а) За допомогою двох подавальних валиків і касети;

б) За допомогою подавального, приймального валиків і касети;

в) За допомогою подавального валика, центруючий планки і касети.

Запитання 24: Поясніть для чого існують комбіновані фальцювальні машини.

Відповіді:

а) Комбіновані фальцювальні машини дозволяють фальцювати різні типи паперу; 

б) Комбіновані фальцювальні машини дозволяють зменшити площі розташування фальцювального обладнання;

в) Комбіновані фальцювальні машини дозволяють підвищити якість і продуктивність фальцювання.

Запитання 25: Навіщо потрібно пресування зошитів після фальцювання?

Відповіді:

а) Для зменшення обсягу видання;

б) Для уникнення зменшення щільності під дією еластичних деформацій корінцевих фальців;

в) Для уникнення зменшення щільності під дією еластичних деформацій.

Запитання 26: Вкажіть, що таке комплектування.

Відповіді:

а) Комплектування – це підбір у визначеному порядку сфальцованих аркушів чи зошитів з додатковими елементами у блок;

б) Комплектування – це процес забезпечення видання потрібними елементами;

в) Комплектування – це з’єднання усіх елементів майбутнього видання у визначеному порядку.

Запитання 27: Яки позначки дозволяють контролювати якість комплектування?

Відповіді:

а) Поблочні і позаказні;

б) Позошитні і позаказні;

в) Позошитні, сигнатурні і позаказні.

Запитання 28: Яки з позначок повинні бути на кожному зошиті?

Відповіді:

а) Сигнатура і норма в нижній частині першої сторінки, сигнатура із зіркою в нижній частині третій сторінки;

б) Сигнатура і норма в нижній частині першої сторінки, колонцифри в нижній частині кожний сторінки;

в) Сигнатура, норма і зірка в нижній частині першої і третій сторінок.

Запитання 29: Розкрийте скорочення ВШРА.

Відповіді:

а) Високошвидкісні швейно-різальні агрегати;

б) Вкладочно-швейно-різальні агрегати;

в) Вкладочно-широкопрофілні-різальні агрегати.

Запитання 30: Навіщо потрібно пресування або обтиск скомплектованих блоків?