Вопросы и ответы для проведения тестов по дисциплине “Оформление полиграфических изданий“, страница 3

Відповіді:

а) До основних властивостей паперу відносяться: водостійкість, колір поверхні, рівномірність товщини, маса 1 м2;

б) До основних властивостей паперу відносяться: стійкість до дії сонцевого світла, гладкість поверхні, рівномірність товщини, маса 1 м2;

в) До основних властивостей паперу відносяться: водостійкість, гладкість поверхні, рівномірність товщини, маса 1 м2.

Запитання 12: Що називається машинним напрямком волокон?

Відповіді:

а) Машинним напрямком волокон називається напрямок волокон, який формується при відливу паперу, і розташовується у залежності від ширини рулону і кроку його розрізки;

б) Машинним напрямком волокон називається рух паперу, співпадаючий  із ходу руху сітки машини;

в) Машинним напрямком волокон називається збіг напрямку волокон, який формується при відливу паперу, і напрямку руху сітки машини.

Запитання 13: Які Ви знаєте тести для швидкого визначення машинного напрямку паперу?

Запитання:

а) Тест нігтями пальців, тест на згинання, тест на розрив, тест з використанням додаткових пристроїв;

б) Тест нігтями пальців, тест на згинання, тест на розрив, тест зі смужками;

в) Тест за допомогою технологічної лабораторії, тест нігтями пальців, тест на згинання, тест на розрив, тест зі смужками.

Запитання 14: Чим відрізняється форзацний папір від паперу для друку?

Відповіді:

а) Форзацний папір має невисокий ступінь проклейки і високе число подвійних перегинів;

б) Форзацний папір має високу міцність на розрив; 

в) Форзацний папір має високу міцність на розрив і випускається двох марок: для виготовлення незадрукованих форзаців, та для задрукованих форзаців. 

Запитання 15: Вкажіть, який з аркушів найбільш підходить до на веденого визначення?  ... аркушем називається аркуш друкованого паперу стандартного формату чистий або задрукований з однієї чи з двох сторін;

Відповіді:

а) Умовний;

б) Друкований;

в) Паперовий.

Запитання 16:  Який аркуш називається умовним друкованим аркушем?

Відповіді:

а) Це аркуш форматом 60х90 см, задрукований з двох сторін;