Виды спусков полос, правила и техника построения спусков полос, страница 2

Подпись: К
Подпись: К
 


                              І форма                   ІІ форма

Рисунок 3.2. Схема книжкового спуску для одержання двозгинного зошита: а - «на звороті своя форма», б - «на звороті чужа форма»

6,11,7,10,3,14,15,2 8,9,5,12,1,16,13,4
 


Рисунок 3.3. Схема книжкового спуску для одержання тризгинного зошита «на звороті чужа форма»

 


Рисунок 3.4. Схема книжкового спуску для одержання чотиризгинного зошита «на звороті своя форма»

По розташуванню згинів у зошиті один відносно іншого фальцювання буває перпендикулярне, паралельне і комбіноване. При перпендикулярному фальцюванні кожен наступний згин перпендикулярний попередньому; при — паралельному - паралельний попередньому; при комбінованому - згини зошитів можуть розташовуватися один по відношенню до одного як паралельно, так і перпендикулярно. Найбільше поширення мають комбіноване і перпендикулярне фальцювання.

Існує зв'язок між стандартним форматом паперу, частковістю, кількістю згинів і сторінок у зошиті. (Таблиця 3.1).

Таблиця 3.1.