Виды спусков полос, правила и техника построения спусков полос, страница 5


Схема спуску зображена на рис. 3.5.

    По-іншому будуються макети для альбомних спусків. Макет для альбомного двозгинного зошита будується так: по меншій стороні аркуша робиться один згин зліва направо, а наступний — перпендикулярно йому. Для тризгинного зошита аркуш фальцюється по більшій стороні, наступний фальц паралельний першому, а третій - перпендикулярний другому. Правила користування макетом для розміщення смуг і перевірки спуску такі ж, як і для книжкових. Зверніть увагу на те, що при розміщенні смуг однозгинного альбомного зошита макет повертають не по середнику, а «із хвоста на голову».

4 1
3 2
 


Рисунок 3.6. Схема спуску для одержання альбомного однозгинного зошита «на зворот своя форма» .

Для виконання роботи бажано підібрати як зразок книжкове, альбомне, журнальне видання, віддруковане способом високого друку, що дозволяє використовувати різні типи спусків.

4. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів.

              4.1 При виборі схеми спуску смуг варто враховувати кількість згинів у зошиті, спосіб фальцювання, кількість друкарських аркушів в одному зошиті, спосіб комплектування блоку, тип і марку устаткування.

          4.2 Визначити спосіб комплектування даного книжного видання.

          4.3 Скласти макети спусків смуг для даного книжного блоку.

          4.4 Користуючись макетом, розташувати смуги за схемою, виконуючи спуск смуг «на зворот своя форма» і «на зворот чужа форма».

4.5 Перевірити правильність спуску смуг.