Виды спусков полос, правила и техника построения спусков полос, страница 6

4.6 Позначити на схемах допоміжні (контрольні) знаки.

5. Устаткування та матеріали

5.1 Книжкові видання.

5.2 Аркуші паперу, лінійка, олівець.

6. Зміст звіту

6.1 Описати способи виготовлення макетів для конкретного видання.

6.2 До звіту повинні додаватися макети спусків смуг і схеми розташування смуг на формі.

7. Контрольні питання

7.1 Яка залежність між форматом паперу, долею, кількістю сгинів і сторінок у зошиті?

        7.2 Перерахуйте правила перевірки спусків смуг.

        7.3 Як виготовляється макет для 8 і 16 смуг?

        7.4 Яке призначення мають контрольні мітки у друкарській формі?

       7.5 Перерахуйте види контрольних міток у друкарській формі.