Звіт про проведення перевірки та аудиту діяльності підприємства, страница 3

1

2

3

4

5

г) лишки запчастин, виявлені при інвентаризації

207

71

1560,00

Інвентаризаційні описи,

Акт інвентаризації

2. Списані:

а) сума фактично використаного палива (в межах норм)

23, 92

203

400,00

Подорожній лист

б) непридатні шини, які були замінені новими

23, 92

207

300,00

Акт на списання матеріалів

в) вартість реалізованих в. запасів

94

20

2106,00

Накладна

г) бензин у межах норм природних втрат

947

203

100,0

Розрахунок норм природних втрат

Аудиторський ризик (Ра) - це ризик того, що аудитор може висловити неадекватну думку в тих випадках, коли в документах бухгалтерської звітності існують суттєві перекручування, тобто за неправильно підготовленою звітністю буде представлено аудиторський висновок без зауважень.

При плануванні аудиту виробничих запасів на ВАТ „Автопродсервіс” нами передбачено, що:

1)  внутрішньогосподарський ризик становить 0,6%;

2)  ризик контролю - 12%;

3)  ризик не виявлення - 0,5%,

відповідно можна визначити розмір аудиторського ризику згідно з формулою (3.1):

Ра = 0,6 · 12 · 0,5 = 3,6 %.

Було встановлено в ході перевірки, що в грудні 2006 р. мала місце перевитрата палива в розмірі 250,88 грн, що призвело до збитку  в  розмірі  677,38 грн, які були визначені наступним чином.

Згідно даних картки обліку транспортних засобів автобус ГАЗ-3221 "Газель" з робочим двигуном 2300 м3, макси­мальна потужність двигуна 73,5 кВт, тип коробки передач 5М, загальна пасажиромісткість — 9 + 1 чол., різниця спорядженої маси — 0,68 т. Пробіг відповідно показникам спідометра стано­вив 1200 км. Базова лінійна норма становить 19 л/100 км. Фактично було витрачено і списано 285 л. бензину А-76.

Норма­тивні витрати пального визначаються за формулою (3.2):

Qн = Hsanc+ Hz × S                                                (3.2)

де Hsanc - базова лінійна норма витрати пального на пробіг автомобіля з урахуванням транспортної роботи, л/100 км (м3/100 км);

Нz — норма витрати пального на транспортну роботу і споря­джену масу чи причепа напівпричепа згідно з п. 1.3, л/100 т / км (м3/100 т/км);

S —різниця спорядженої маси причепа чи напівпричепа, т.

Таким чином, нормативні витрати бензину А-76 становили 244,32 л., тобто перевитрата становить 71,68 л. Враховуючи облікову вартість бензину А-76  3,50 грн/л, загальна вартість перевитрати складає 250,88 грн.

Перевищення фактичної кількості витрачених ПММ над нор­мативними показниками розглядається як перевитрата палива. В разі виявлення такого факту має складатися відомість, в якій вказується фамілія водія, кількість та вартість пального, яка після розгляду комісією та визначення вини водія передається керівнику підприємства для прийняття рішення про відшкодування перевитраченого палива. Такої відомості та відповідного наказу керівника підприємства про відшкодування перевитраченого палива не були складені вчасно, тому їх необхідно скласти.

Згідно діючому законодавству перевитрата ПММ розглядається як нестача Розмір збитку визначається за формулою 3.3:

                            Рз = ((Бв А) × Іінфл. + ПДВ) × 2                                    (3.3)

Таким чином, збиток склав:

Рз = (250,88  × 1,15 + 50,18) × 2 = 677,38 грн.         

В бухгалтерському обліку це має бути відображено наступним чином   

Таблиця 3.3

Бухгалтерські проводки з обліку перевитрати пального за грудень 2006 р.

Зміст господарської операції

Документ

Дт

Кт

Сума, грн.

1. Списана сума фактично використаного палива (в межах норм)

Зведена відомість обліку витрат ПММ

92

2032

250,88

2. Відображена сума перевитрати бензину А-76

Особова карта водія

974

2032

250,88

3. Віднесена на винувату особу сума збитку, що належить до відшкодування

Бухгалтерська довідка

375

716

677,38

4. Сума перевитрати повернута винуватою особою до каси

Прибутковий касовий ордер, особова картка водія, рішення комісії, наказ по підприємству

301

375

677,38

5. Відображена сума, що належить до перерахуванню до бюджету

Бухгалтерська довідка

716

641

426,50

6. Належна сума перерахована до бюджету    (677,38-250,88=426,50)

Платіжне доручення

641

311

426,50

7. Відображено закриття рахунків обліку доходів та витрат

Бухгалтерська довідка

791

716

947

791

250,88

677,38

Отже, було встановлено перевитрату в розмірі 250,88 грн, але ця помилка не мала суттєвого впливу на рух та залишки запасів, а отже і на звітність в цілому.