Екзаменаційний білет з навчальної дисципліни "Облік у бюджетних установах"

Страницы работы

Содержание работы

Харківський національний економічний університет

Спеціальність 6.050106           

Навчальна дисципліна Облік у бюджетних установах

Курс 3                            Семестр 6

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

Студент повинен оволодіти наступними компетенціями (ПФ.Д.04-14.ПП.Р.Н. 19-98)

Завдання 1. Стеореотипне.

Середня школа № 72, згідно кошторису, у січні 2010 року отримала із загального фонду грошові кошти для ремонту школи на суму 15 000 грн.

У лютому 2010 року школа придбала у постачальників стройматеріали

на суму 15 000 грн. з ПДВ. Постачальник у свою чергу надійслав відповідний документ школі для оплати за відпущені матеріали. Школа на наступний день перерахувала постачальнику грошові кошти у повному обсязі. Відобразити бухгалтерськими проводками та вказати усі необхідні документи.

Прибутковий ордер. 4 документа

321-701 – 15 000 грн.

234-675 – 15 000 грн.

801-675 – 2 500 грн.

675-321 – 15 000 грн. 

Завдання 2. Стеореотипне.

Скласти бухгалтерські проводки:

1. перераховано грошові кошти для виплати заробітної плати з реєстраційного рахунку до каси – 301-321;

2. нарахована заробітна плата робітникам бюджетної установи за рахунок спеціального фонду – 811-661;

3. виплачена заробітна плата з каси робітникам – 661-301;

4. отримано доход від здійснення видавничої діяльності учбовим закладом – 364-711

5. надійшли МШП спеціального призначення до установи (зареєстрована, як платник ПДВ) без передплати –

222-675; 641-675; 811-411; 675-321

6. списано витрати, які здійсненні у поточному бюджетному періоді 432-811

7.списано доходи, які здійсненні у поточному бюджетному періоді; 711-432;

Завдання 3. Діагностичне

Бюджетною установою, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, у березні 2010 року було перераховано кошти в рахунок попередньої оплати постачальнику (за рахунок коштів загального фонду) для придбання одягу та взуття на суму 1800,60 грн. (сума з ПДВ). Було також оплачено послуги за транспортування (за рахунок коштів загального фонду) у сумі 120 грн.

Бюджетна установа не є платником ПДВ.

Необхідно відобразити бухгалтерськими проводками та зробити необхідні розрахунки.

№з/п

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Здійснено попередню оплату постачальнику 

364 "Розрахунки з іншими дебіторами"      

321 "Реєстраційні рахунки"

1800,60

2

Отримано одягу та взуття

114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» 

364 "Розрахунки з іншими дебіторами"      

1500,00

3

802 "Видатки з місцевого бюджету наінші заходи

401 "Фонд у необоротних активах за їх видами"

1500,00

4

Списано копійки на видатки бюджетної установи

802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи"                             

364 "Розрахунки з іншими дебіторами"

0,50

5

Віднесено на видатки установи суму ПДВ

802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи"              

364 "Розрахунки з іншими дебіторами"      

300,10

6

Оплачено послуги з транспортування необоротного активу                

364 "Розрахунки з іншими дебіторами"

321 "Реєстраційні рахунки"            

120,00

7

Списано на видатки установи вартість послуг з транспортування                                          

802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи"

364 "Розрахунки з іншими дебіторами"

120,00

Завдання 4. Діагностичне.

Друкарня вищого навчального закладу виготовила на замовлення методичні посібники (1000 шт.). Собівартість методичних посібників - 2500 грн., у т.ч. – видатки на заробітну плату - 1000 грн., нарахування на заробітну плату - 380 грн., виробничі запаси (папір, клей тощо) - 1300 грн. Загальна сума, отримана від реалізації методич-них посібників, складає 3000 грн.

Необхідно відобразити бухгалтерськими проводками та зробити необхідні розрахунки.

№з/п

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Нараховано заробітну плату працівникам за виготовлення методичних посібників

821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень"

66 "Розрахунки з оплати праці"

1000

2

Проведено нарахування на заробітну плату внесків до соціальних фондів     

821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень"

65 "Розрахунки із страхування"

380

3

Списано виробничі запаси (папір, клей) на виготовлення методичних посібників

821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень"

20 " Виробничі запаси"

1300

4

Оприбутковано готові методичні посібники

241"Вироби виробничих (навчальних) майстерень"

821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень"

2500

5

Відображено списання собівартості реалізованих методичних посібників замовнику

721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень"

241 "Вироби виробничих (навчальних) майстерень"

2500

6

Отримано кошти на поточний рахунок від реалізації методичних посібників

323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги"   

721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень"

3000

7

Списано отримані доходи від реалізації методичних посібників на результати виконання кошторису

721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень"

432 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом"    

500

Завдання 5. Евристичне.

07.03.2010 р. лікарня № 4 придбала інструмент та інвентар за рахунок спеціального фонду на суму 3 000 грн. (без ПДВ). 06.03.2010 р. лікарня заплатила постачальнику суму у повному обсязі за придбаний інструмент та інвентар.  12.03.2010 р. до лікарні було передано безкоштовно 2 прибори за ціною 1 500 грн. за кожний (сума ПДВ врахована) на суму залишкової вартості. 15.03.2010 р. підрядниками було зроблено капремонт двох автотранспортних засобів (за рахунок коштів спеціального фонду) на загальну суму 1 200 грн., а 16.03.2010 р. їм була сплачена сума у повному обсязі (1 200 грн.). У березні поточного року робітникам лікарні була нарахована заробітна плата у розмірі 50 000 грн. (загальний фонд). На кінець поточного року була виплачена заробітна плата у повному обсязі усім робітникам. Установа є платником ПДВ.

Районна лікарня зареєстрована, як платник ПДВ.

Залишки на початок звітного періоду за наступними рахунками склали:

Таблиця 1

Залишки на бухгалтерських рахунках на початок звітного періоду

Код cубрах.

Назва рахунку

Сума, грн.

10

Основні засоби

3 000

301

Каса в національній валюті

2 000

321

Реєстраційні рахунки

20 000

364

Розрахунки з іншими дебіторами

5 000

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

30 000

65

Розрахунки зі страхування

4 000

661

Розрахунки із заробітної плати

2 000

675

Розрахунки з іншими кредиторами

49 000

801

Витрати з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

1 500

811

Витрати за грошовими коштами, отриманими у якості плати за послуги

3 500

Необхідно:

1. Скласти баланс на початок звітного періоду, використовуючи залишки наведені в табл.1.;

2. Скласти бухгалтерські проведення за господарськими операціями;

3. Визначити невідомі суми за господарськими операціями;

4. Скласти оборотну відомість за звітний період;

5. Скласти бухгалтерський баланс на кінець звітного періоду.

1. 364-323 – 3 600 грн.

106-364 – 3 000 грн.

811-401 – 3 000 грн.

641-364 – 600 грн.

2. 401-106 – 3 000 грн.

3. 811-675 – 1 200 грн.

675-323 – 1 200 грн.

4. 801-661 – 50 000 грн.

5. 661-301 – 50 000 грн.

6. 431-801 – 50 000

7. 432-811 – 4 200


Оборотна відомість

Код рахунку (субрах.)

Сальдо на початок року

Обороти за місяць

Сальдо на кінець року

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

3 000

3 000

3 000

3 000

301

52 000

50 000

2 000

321

20 000

20 000

323

3 600 + 1200 =

4 800

4 800

364

5 000

3 600

3 000 + 600

3 600

5 000

401

30 000

3 000

3 000

30 000

431

30 000

30 000

641

600

600

65

4 000

4 000

661

2 000

50 000

50 000

2 000

675

49 000

1 200

1 200

49 000

702

30 000

30 000

801

1 500

50 000

51 500

811

3 500

3 000 +

1 200

4 200

7 700

85 000

85 000

145 600

145 600

119 800

119 800

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
93 Kb
Скачали:
0