Розв'язок екзаменаційних задач з дисципліни "Мікроекономіка", страница 2

РЕШЕНИЕ:

 Количество денег, необходимых для обращения, по закону денежного обращения К. Маркса= (240 – 25 + 90 -30) : 5 = 55 млрд. грн.

Если обменивать  в пропорции 1 : 1000, то для обращения будет необходимо  55000 млрд. грн., а в оборот випущено 28000 млрд. грн., тоесть произведется обмен лиш части денег, а в следствии этого нехватка денег находящихся в обращении.

 Следовательно нужно призводить обмен в другой пропорции:

55 * х = 28000,

х = 28000/55 =509,1,

обмен нужно призвести в пропорции 1:509,1.

Задача 8

Середній рівень цін в країні 185 грн. В країні було приватизовано велике металургійне підприємство, в результаті чого в обігу збільшилася грошова маса на 24%. 

А)Чи приведе таке збільшення грошей в обігу до інфляції, якщо відомо, що  швидкість обігу грошової одиниці уповільнилась на 15%, а кількість товарів та послуг в країні збільшилася з 3600 млрд.од до 4000 млрд.од.?

Б) Якою при таких умов, буде середня ціна?

В)Якщо кількість виробленої продукції не зміниться, то яким буде середній рівень цін?

Ти- темп инфляции

 MV=PQ

P=MV/Q

P2=M2V2/Q2=1.24 M* 0.85V/4000=1.054MV/4000

Ti=P2/P=1.054MV/4000 *3600/MV=0.9486=94.86% дефляция

P2=P*Ti=185*0.9486=175.49

P2=M2V2/Q2=1.24 M* 0.85V/3600=1.054MV/3600

Ti=P2/P=1.054MV/3600 *3600/MV=1.054=105.4% iнфляция

P2=P*Ti=185*105,4=194,99

Задача 9.

На ринку пропонують продукцію чотири підприємства. Витрати першого підприємства на виробництво одиниці продукції – 7 годин, другого підприємства – 5 годин, третього – 10 годин, четвертого - 12 годин. На першому підприємстві виробляється 200 тис. одиниць продукції, на другому – 100 тис., третьому – 400 тис., четвертому – 80 тис. одиниць продукції. Треба визначити:А) вартість одиниці продукції та ціну, за якою вона буде продаватися на ринку у випадку рівноваги попиту та пропозиції, якщо 1 година праці в грошовому виразі складає 3 гривні;Б) розмір прибутку або збитків, які отримає кожне підприємство;В) Якими будуть прибутки або збитки кожного з чотирьох підприємств, якщо внаслідок підвищення попиту на даний товар, ціна за одиницю продукції підвиситься на 3 гривні?Г) Якими будуть прибутки або збитки кожного з чотирьох підприємств, якщо внаслідок підвищення пропозиції даного товару, ціна за одиницю продукції зменшиться на 4 гривні?

РЕШЕНИЕ:

Під-ва

Індивідуальні витрати часу

Q (тис.)

Загальні індивид витрати часу

Суспільні витрати часу

І

7

200

1400

»9

ІІ

5

100

500

»9

ІІІ

10

400

4000

»9

ІV

12

80

960

»9

å=780                  å=6860

Суспільні витрати часу=6860/780»8,8»9

А)ціна одиниці продукції=9*3=27грн

Б) І під-во:отримує прибуток. Прибуток=доходи-витрати. Витрати=1400*3=4200. доходи=200*27=5400. прибуток=1200.

ІІ під-во:отримує прибуток. Витрати=500*3=1500. доходи=100*27=2700. прибуток=1200.

ІІІ під-во:отримує збитки. Збитки=витрати-доходи. Витрати=4000*3=12000. доходи=400*27=10800. збитки=1200.

ІV під-во: отримує збитки. Витрати=960*3=2880. доходи=80*27=2160. збитки=720.

В)нова ціна=27+3=30грн.

І під-во:отримує прибуток у розмірі (30*200-4200)=1800.

ІІ під-во:отримує прибуток у розмірі (30*100-1500)=1500.

ІІІ під-во:не отримує ні прибутку, ні збитків (400*30-12000)=0

ІV під-во: отримує збитки у розмірі (2880-30*80)=480

Г)нова ціна=27-4=23грн.

І під-во:отримує прибуток у розмірі (23*200-4200)=400

ІІ під-во:отримує прибуток у розмірі (23*100-1500)=800

ІІІ під-во:отримує збитки у розмірі (12000-400*23)=2800

ІV під-во: отримує збитки у розмірі (2880-80*23)=1040

Задача 10

Три фермера вклали у свої земельні ділянки однаковий капітал. Перший  фермер отримав із своєї ділянки врожай соняшника в 15т, другий фермер – 20т соняшника, третій – 30 т. Індивідуальні витрати кожного фермера на 1 т соняшника складають відповідно 200годин, 150 годин, 100 годин. Норма банківського відсотку – 20%, розмір абсолютної ренти, яку отримують власники кращих земель – 800 гривень

А) Який розмір ренти одержить кожний з фермерів, якщо 1 година праці в грошовому виразі дорівнює 3 гривням? Який це вид ренти, яка причини її існування, хто її привласнює?Б) За якою ціною може продати свою ділянку кожний з трьох фермерів через рік, якщо рівень інфляції 12%?В) Як зміниться ціна землі кожної ділянки, якщо норма банківського проценту зменшиться до 15%?

РЕШЕНИЕ:

ОНЗ = цене = 200 грн.= 600 грн

Др1 с першого участка нет

ДР1 со второго участка = (600 – 450 ) х 20т = 3000

ДР1 с третього участка = (600-300) х 30 = 9000

 Б) Цена першого участка =  800 : 20 х 100%=4000

4000 х 1.12= 4800

Цена второго участка= 3800: 20 х 100% = 19000

19000 х 1.12=22800

Цена третього участка = 9800 : 20 х 100%= 49000

49000 х 1.2= 58800

В)  Цена першого участка =  800 : 15 х 100%=5333

Цена второго участка= 3800: 15 х 100% = 25333

Цена третього участка = 9800 : 15 х 100%= 65333

Задача 11

Фермер – орендатор може виростити за рік на ділянці 300 т картоплі. Ціна картоплі – 0,8 грн. за 1кг. Банківський процент стало тривається на рівні 9%. Абсолютна рента 60 тис. грн

А)За яку ціну є сенс власнику землі продати цю ділянку, якщо відомо, що щорічні витрати на вирощування, збір та реалізацію картоплі оцінюються в 150 тис. грн.. на рік, а середній прибуток складає 30 тис. Грн.

Б) Як зміниться ціна землі, якщо банківський процент наступного року збільшиться до 12%, а рівень інфляції буде дорівнювати 10%?

В) Який розмір ренти, яку фермер повинен заплатити власнику землі?

Г) Яка це ділянка: найкраща, середня чи найгірша? РЕШЕНИЕ:

А)Рента = 240 - 150 – 30 = 60 тис. грн.

Цена земли =60 : 9 х 100=1333 тис. грн.

Б) Цена земли =  60 : 12 х 100 =  1000 тис. грн. х 1,1= 1100 тис. грн..

В) 60 тис.

Г) найгірша


Задача 12

Три фермера вклали у свої земельні ділянки однаковий капітал. Перший  фермер отримав із своєї ділянки врожай соняшника в 10т, другий фермер – 15т соняшника, третій – 25т. Індивідуальні витрати кожного фермера на 1 т соняшника складають відповідно 180годин, 150 годин, 130 годин. Норма банківського відсотку – 15%, розмір абсолютної ренти, яку отримують власники середніх ділянок – 500 гривень

А) Який розмір ренти одержить кожний з фермерів, якщо 1 година праці в грошовому виразі дорівнює 1 гривні? Який це вид ренти, яка причини її існування, хто її привласнює?Б) За якою ціною може продати свою ділянку кожний з трьох фермерів через рік, якщо рівень інфляції 10%?В) Як зміниться ціна землі кожної ділянки, якщо норма банківського проценту зменшиться до 8% при незмінних цінах?РЕШЕНИЕ:

А) ОНЗ= 180 годин. Цена = 180 грн

ДР! С першого участка = (180 – 180) х 10т =0

Др1 со второго участка =  (180 – 150) х 15 = 450 тис.

ДР1 с третього участка= (180 – 130) х 25 = 1250 тис.

Б) Цена земли первого участка = 500 : 15 х 100% х 1,1= 3667

Цена земли второго участка=950 : 15 х 100% х 1,1 = 6967

Цена земли третього участка=1750 : 15 х 100% х 1,1= 12833

В) Б) Цена земли первого участка=500 : 8 х 100% = 6250