Розв'язок екзаменаційних задач з дисципліни "Мікроекономіка", страница 3

Цена земли второго участка=950 : 8 х 100%  = 11875

Цена земли третього участка=1750 : 8 х 100% х = 21875

Задача 13

Фермер – орендатор може виростити за рік на ділянці 200 т моркви. Ціна моркви – 0,7 грн. за 1кг. Банківський процент стало тримається на рівні 10%. Річний розмір абсолютної ренти складає 5 тис грн.

А)За яку ціну є сенс власнику землі продати цю ділянку, якщо відомо, що щорічні витрати на вирощування, збір та реалізацію картоплі оцінюються в 80 тис. грн.. на рік, а середній прибуток складає 35 тис. грн.

Б) Як зміниться ціна землі, якщо банківський процент наступного року збільшиться до 12%, а рівень інфляції буде дорівнювати 15%?

В) Який розмір ренти, яку фермер повинен заплатити власнику землі?

Г) Який розмір диференційної ренти?

РЕШЕНИЕ:

А) Рента = 140 – 80 – 35 = 35 тис. грн.

Ціна землі = 35 : 10*100 = 350 тис. грн.

Б) Ціна землі = (35 : 12*1,15)*100%=335,4 тис. грн.

В) 35тис. грн.

Г) ДР1 = 35 – 5 = 30 тис. грн.

задача 14

Підприємець купив нове обладнання вартістю 450 тис. грн., яке має строк служіння  15 років, а продуктивність – 60 тис. одиниць продукції на рік. Через 12 років випустили аналогічне обладнання тієї ж самої вартості, з таким же строком служіння, але з продуктивністю – 75 тис. одиниць на рік. Треба визначити:

А) розмір збитків від морального зношування обладнання;
Б)  Яка остаточна вартість старого обладнання через 12 років?

 РЕШЕНИЕ:

А) Амортизація на 1 одиницю продукції старого обладнання= 450тис.: 15 : 60 тис.од =0,5 тис. грн..

 Амортизація на 1 одиницю продукції нового обладнання= 450тис.: 15 : 75 тис.од =0,4 тис. грн..

Убытки = 0,1 х 3 года х 60 тис. = 18,0 тис. грн.

Б) Остаточная стоимость = 450 – (30 х 12)=90 тис грн.

Задача 15

Підприємець купив нове обладнання вартістю 450 тис. грн., яке має строк служіння  15 років, а продуктивність – 60 тис. одиниць продукції на рік. Через 12 років випустили аналогічне обладнання тієї ж самої вартості, з таким же строком служіння, але з продуктивністю – 75 тис. одиниць на рік. Треба визначити:

А) розмір збитків від морального зношування обладнання;
Б)  Яка остаточна вартість старого обладнання через 12 років?

РЕШЕНИЕ:

Амортизація- процес перенесення вартості основного капіталу по частинам(по мірі  зношування обладнання) на виготовлений продукт, використання цієї вартості для заміщення  зношування засобів виробництва.

Моральне зношування-передчасна втрата частини вартості основного капіталу під дією НТР. 

А) Амортизаціонні відчислення на  одиницю продукції старого обладнання = 450тис.: 15 : 60 тис.од =0,5 тис. грн..

 Амортизаціонні відчислення на  одиницю продукції нового обладнання = 450тис.: 15 : 75 тис.од =0,4 тис. грн..

Збитки від морального зношування на одиницю продукції = 0,1 х 3 года х 60 тис. = 18,0 тис. грн.

Б) Остаточная стоимость = 450 – (30 х 12)=90 тис грн.


Задача 16.

За даними таблиці розрахуйте суспільно-необхідний час на вироблення одиниці товару та ціну товару. Чим вони визначаються?

 Ціна однієї години дорівнює 4 грн..

а). який прибуток чи збитки отримають товаровиробники 1, 2 та 3 груп?

б). у якої групи є можливість збагачення?

в). Поясніть, яким чином, закон вартості сприяє диференціації товаровиробників?

  Група виробників     Обсяг виробництва      Витрати часу на виробниц-

                                      Одиниці товару            тво одиниці товару, годин

             1                                   100                                         5

             2                                    200                                        7

             3                                    300                                        8

РЕШЕНИЕ:

Суспільно-необхідний час - це час необхідний для виготовлення якої-небудь споживчої вартості при існуючих суспільно-нормальних умов виробництва і при середньому рівні інтенсифікації продуктивності праці.

Суспільно-необхідний час на вироблення одиниці товару:

(5*100+7*200+8*300)/600=7,2.

Ціна одиниці товару :

1 гр.товаровиробників 4*5=20 ( грн.)

2гр.товаровиробників 4*7=28 ( грн..)

3 гр. товаровиробників 4*8=32 (грн.)

а),б) 4*7,2=28,8(грн.) – идеальные затраты

1 гр. – самая большая прибыль, 2 гр. – нормальная прибыль, 3 гр. – хреновая прибыль

В) Закон вартості стимулює зростання продуктивності праці. Ця функція реалізується шляхом підвищення індивідуальної продуктивності праці, яка вища за суспільну. Товаровиробники, які досягли найвищої продуктивності праці, роблять індивідуальну вартість своїх товарів нижче суспільної. Тому товари які продаються навіть за цінами які нижчі за ціни, що визначаються загально необхідними затратами праці, але вище за їх індивідуальні затрати, стають більш конкурентоспроможними, тобто мають вигоду.    

За товарної форми виробництва товаровиробники постійно змушені вдосконалювати техніку, технологію, поліпшувати якість продукції, підвищувати продуктивність праці, знижувати індивідуальні витрати виробництва. Той, хто цього не зробить, може швидко збанкрутувати.

Задача 17.

Ціна  товару 5 грн. Як зменшиться денний виторг товаровиробника,Коли індивідуальні витрати праці під впливом зросту продуктивності праці зменшаться з 2,5 до 2,0 годин. Робочій день дорівнює 10 годин. Як закон вартості стимулює розвиток продуктивних сил у товарному виробництві?

 1. Кількість товарів, вироблених за робочій день:

До зросту продуктивності праці   10 год/2,5 год. =  4 ( шт.)

Після зросту продуктивності праці 8 год/2 год. = 5 ( шт.)

2. Денний виторг від продажу товарів:

До зросту продуктивності праці  5*4 = 20 ( грн.)

Після зросту продуктивності праці 5*5 = 25 ( грн.)

3.Різниця (зріст ) денного виторгу 25 – 20 = 5 (грн.)

За товарної форми виробництва товаровиробники постійно змушені вдосконалювати техніку, технологію, поліпшувати якість продукції, підвищувати продуктивність праці, знижувати індивідуальні витрати виробництва. Той, хто цього не зробить, може швидко збанкрутувати.

Задача 18.

Треба визначити ринкову ціну та кількість товару, якщо: попит на нього представлено у вигляді рівняння Qd = 40 – 4P, а пропозиція –  Qs = 20 + P. Відповідь представити графічно.

     Що відбудеться на ринку умовах адміністративно-командної та ринкової системи, якщо :

а). держава встановить мінімальну ціну на товар на рівні 2 грн.;

б). товаровиробники будуть продавати товар по 5 грн..

спрос-это кол-во товаров, которые потребители желают приобрести и на приобретение которых у них есть деньги

предложение- это кол-во товаров, которые может и хочет произвести производитель за определенное время и поставить их на рынок

рыночная цена –это цена на определенный товар и услугу,которая сформировалась на рынке под влиянием спроса и предложения.

Qd = 40-4P –спрос

Qs=20+P –предложение

40 -4Р =20+ Р,

20 =5Р,

Р=4грн. =Е-цена равновесия,

Если установ. цену Рmin=2грн.,

Qd=40-2*4=32,

Qs=20+2=22,

Qd-Qs=10шт.-дефицит(нехватка) на рынке на 10 единиц товара

Усли установ. цену Рmax=5 грн.

Qd =40-5*4=20,

Qs =20+5=25,

Qd-Qs=-5шт.- излишки на 5 единиц товара

К А)