Розв'язок екзаменаційних задач з дисципліни "Мікроекономіка"

Страницы работы

Содержание работы

Задача 1

Ви отримали спадок у 500 тис. грн.В яке з двох підприємств Ви би вклали свій капітал, при рівних інших умовах, і чому?

Перше підприємство: Вкладений капітал в устаткування та обладнання- 150 тис. грн.. Строк їх служіння 10 років. Придбання приміщення коштувало 350 тис. грн.. Строк їх служіння  - 20 років.На сировину та паливо авансовано 60 тис. грн., їх купівля відбувається 3 рази на рік. На зарплату авансовано 15 тис. грн., заробітна плата виплачується один раз на місяць.

Друге підприємство: Вкладений капітал в устаткування та обладнання- 200 тис. грн.. Строк їх служіння 15 років. Придбання приміщення коштувало 300 тис. грн.. Строк їх служіння  - 15 років.На сировину та паливо авансовано 70 тис. грн., їх купівля відбувається 2 рази на рік. На зарплату авансовано 4 тис. грн., заробітна плата виплачується два рази на місяць.

Рішення

1 предприятие:

Капітал, обернувшийся за год =  15 + 17,5 + 180 + 180= 392,5 тис. грн..

За сколько лет вернется капитал: 500 : 392,5  = 1.27 лет

2 предприятие:

Капітал, обернувшийся за год =  13,3 + 20 +140+ 96= 269,3  тис. грн..

За сколько лет вернется капитал: 500 : 269,3= 1,85  лет

Выгоднее в 1 предприятие, т.к. капитал авансированный вернется быстрее

Задача 2.

Ви, підприємець, придбали нове устаткування. Первісна його вартість  120 тис. грн. Строк служіння 8 років.

 А)Яку суму грошей та на скільки років Ви могли би надати в позику іншому підприємцю через 2 роки?

Б)Який прибуток Ви би отримали, якщо відсоток по кредиту складає 14%  річних?

В) За яку суму грошей, при наявності рівноваги на ринку засобів праці, Ви би продали це устаткування через три роки?

Г) Якщо би через п’ять років попит перевищував пропозицію у два рази, за якою ціною Ви би продали це устаткування?

Д) Що для Вас надає проведення державою політики прискореної амортизації?

РЕШЕНИЕ:

А) 90 тис. на 6 лет

Б) 90 х 0.14 х 6 = 75,6 тис грн.

В) 120 – 45 = 75 тис. грн.

Г) (120 – 75)*2 = 90 тис грн.

перспектива развития, быстрее возвр. вложенный капитал, преимущественно интенсивный типа развития

Задача 3.

Чи має підприємець сенс продовжувати підприємницьку діяльність, чи варто йому ліквідуватися, якщо його діяльність характеризується наступними даними?

 Обладнання підприємець купив на 180 тис. грн., строк їх служіння 10 років. Споруди обійшлися йому у 400 тис. грн., строк їхнього служіння – 20 років. В оренду було взято приміщення з річною орендною платою у 60 тис. грн. Капітал, який взято в позику в банку “Аваль” – 200 тис. грн. Банківські відсотки по депозитам 14%, по кредиту – 18%. На заробітну плату витрачено 90 тис. грн. Загальна сума власного вкладеного капіталу –900 тис. грн. На попередньому місці роботи підприємець отримував заробітну плату в 20 тис. грн. на рік. Річний дохід від реалізації продукції склав 170 тис. грн.

Рішення:

Витрати виробництва – вартість споживання засобів виробництва та робочої сили на вир-во та реалізацію своєї продукції.

Внутрішні витрати підприємства- затрати підприємства на виготовлення  продукції.

Прибуток – економічна категорія , що виражає фінансовий результат хоз. діяльності підприємства, Бухгалтерські зовнішні витрати – плата за ресурси поставщикам, що не належить числу власників даного підприємства.

Бухгалтерський прибуток – різниця між загальною виручкою та бухгалтерськими витратами.

Економічний прибуток = бухгалтерській виручці, за винятком внутрішніх витрат.

Зовнішні витрати підприємства за рік = 18(вартість обладнання/ строк служіння обладнання) + 20 + 60(оренда за рік) + 36 + 90(заг. сума вкладеного капіталу/строк служіння обл. або зар. плата)= 224 тис. грн

Внутрішні витрати = 20 + 126 = 146 тис. грн..

Бухгалтерський прибуток = 170(річний дохід від реалізації) – 224(зовн. витрати під-ства) =  -54 тис. грн. - збитки

Постійні витрати = 60 + 36 = 96 тис. грн..

Краще продовжувати працювати, бо збитки від  роботи менше збитків від  закриття

Задача 4.

Чи має підприємець сенс продовжувати підприємницьку діяльність чи варто йому ліквідуватися, якщо його діяльність характеризується наступними даними?

 Обладнання підприємець купив на 180 тис. грн., строк їх служіння 10 років. Споруди обійшлися йому у 400 тис. грн., строк їхнього служіння – 20 років.  Банківські відсотки по депозитам 14%, по кредиту – 18%. На заробітну плату витрачено 70 тис. грн., на сировину – 20 тис. грн Загальна сума власного вкладеного капіталу –900 тис. грн. На попередньому місці роботи підприємець отримував заробітну плату в 20 тис. грн. на рік. Річний дохід від реалізації продукції склав 250 тис. грн.

РЕШЕНИЕ:

Внешние издержки =  18 + 20 + 70+ 20 =  128 тис. грн.

Бухгалтерская прибыль = 250 – 128 =122 тис. грн.

Внутренние издержки = 126 + 20 = 146 тис. грн..

Экономическая прибыль = 122 – 146 = - 24 тис. грн..

 Закрыться


Задача5.

Чи має підприємець сенс продовжувати підприємницьку діяльність чи варто йому ліквідуватися, якщо його діяльність характеризується наступними даними?

 Обладнання підприємець купив на 180 тис. грн.., строк їх служіння 10 років. Споруди обійшлися йому у 400 тис. грн., строк їхнього служіння – 20 років.  Банківські відсотки по депозитам 14%, по кредиту – 18%. На заробітну плату витрачено 80 тис. грн., сировину – 30 тис. грн. Загальна сума власного вкладеного капіталу –900 тис. грн. На попередньому місці роботи підприємець отримував заробітну плату в 40 тис. грн. на рік. Річний дохід від реалізації продукції склав 350 тис. грн..

РЕШЕНИЕ:

Внешние издержки = 18+ 20+ 80 + 30 = 148 тис. грн

Бухгалтерская прибыль= 350 – 148= 202 тис. грн.

Внутренние изрежки = 126 + 40 = 166 тис грн.

Экономическая прибыль =  202-166 = 36 тис. грн..

Продолжать рабо тать

Задача 6.

Сума цін товарів, які знаходяться в обігу – 140 млрд.грн., угоди в кредит – 10 млрд.грн., термінові платежі - 20 млрд.грн., платежі, які взаємогасяться - 30 млрд.грн. Протягом року кожна грошова одиниця проходить 5 оборотів. В обігу знаходиться 25000 млрд.грн. Чи буде ліквідовано інфляційні процеси, якщо держава емісує нові паперові гроші і обміняє їх на старі за курсом 1 : 500? Якщо інфляцію не буде усунено, то й якому співвідношенні потрібно обміняти старі гроші на нові?

РЕШЕНИЕ:

Для рішення даної задачі використаємо закон грошового обігу, який показує залежність між масою грошей в обігу и сумою товарних цін. Він визначає кількістьгрошей,необхідних в обігу в країні в даний момент за формулою: Д=(Р-К+П-ВП)/О, де Д- кількість грошей необхідних в даний період, Р-сума цін товарів, що потрібні для реалізації, К-сума цін товарів, платежі по яким виходять за рамки даного періоду, П- сума цін товарів, строки платежів по яким не наступили, О- швидкість обігу грошей.

Кількість грошей, необіодних для обігу = (140 – 10 + 20 – 30) : 5 = 120 :5 = 24 млрд. грн..

Після обміну буде 50 млрд грн., бо  держава емісує нові паперові гроші та обмінює їх на старі за курсом 1/500.  Ціни піднімуться в два рази.

Задача 7.

 Сума цін на товари, що знаходяться в обігу - 240 млрд. грн., кредитні угоди - 25 млрд.грн., термінові платежі - 90 млрд.грн.; платежі, що взаємогасяться - 30 млрд.грн. Протягом року кожна грошова одиниця здійснює 5 оборотів. В обіг випущено 28000 млрд.грн. Які будуть наслідки того, що держава випустить нові паперові гроші і обміняє їх на старі за курсом 1 : 1000? Або треба було обміняти старі гроші за іншою пропорцією?

Похожие материалы

Информация о работе