Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи автоматики й автоматизація виробничих процесів", страница 8

4) Перемикач меж виміру вольтметра PV установити в положення "1В".


Подпись: 41

 
Рисунок 4.3 - Зовнішній вигляд лабораторного стенда для дослідження феродинамічного перетворювача


Рисунок 4.4 - Принципова електрична схема лабораторного стенда 4

5) Покажчик ПФ установити в середнє (нейтральне) положення і тумблером S1 подати напругу живлення на схему.

6) Змінюючи положення рамки ПФ за допомогою покажчика від одного крайнього положення до іншого і роблячи відліки по шкалі вольтметра через кожні 4º, зняти залежність U1 = f(α). Позитивним вважати відхилення покажчика і стрілки вольтметра від середнього положення по годинній стрілці.

Результати спостережень звести в таблицю 4.1.

4. Дослідження впливу обмотки зсуву на роботу перетворювача

1) Тумблер S2 установити в положення "ОСМ".

2) Тумблер S3 установити в положення "Згідно".

Таблиця 4.1 - Результати дослідження феродинамічного перетворювача

Положення рамки, º

Вихідний сигнал перетворювача, В

Стан обмотки зсуву при                           нейтральному положенні плунжера

Положення плунжера відносно нейтрального при відключеної обмотки зсуву

Відкл.

Вкл. согл.

Вкл. встр.

Плюс 1 оборот

Мінус 1 оборот

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

3) Перемикач меж виміру вольтметра PV установити в положення "2В".

4) Зняти залежність U2 = f(α).

Результати спостережень звести в таблицю 4.1.

5) Тумблер S3 установити в положення "Зустрічно" і зняти залежність U3 = f(α).

Результати спостережень звести в таблицю 4.1.

5. Дослідження впливу плунжера на роботу перетворювача

1) Тумблер S2 установити в положення "Р".

2) Перемикач меж вольтметра PV установити в положення "1В".

3) Регулятором УПП повернути плунжер на один оборот по годинній стрілці від нейтрального положення (плюс один оборот).

4) Зняти залежність U4 = f(α).

Результати спостережень звести в таблицю 4.1.

5) Регулятором УПП повернути плунжер на один оборот проти годинної стрілки від нейтрального положення (мінус один оборот).

6) Зняти залежність U5 = f(α).

Результати спостережень звести в таблицю 4.1.

За даними таблиці 4.1 побудувати в одних координатних осях графіки U1 = f(α), U2 = f(α), U3 = f(α), U4 = f(α) і U5 = f(α).

6. Контрольні питання

1) Призначення феродинамічних перетворювачів.

2) Принцип роботи феродинамічного перетворювача.

3) Пристрій феродинамічного перетворювача.

4) Призначення плунжера.

5) Призначення обмоток збудження, зсуви і рамки.

6) Принцип дії обмотки зсуву.

7) Принцип дії плунжера.

8) Вид статичних характеристик феродинамічного перетворювача в залежності від стану обмотки зсуву і положення плунжера.

9) Застосування феродинамічних перетворювачів.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЛЬСИНІВ

1. Сельсини

Сельсини [3] являють собою малогабаритні індукційні машини перемінного струму з трифазною вторинною обмоткою.

Всі існуючі сельсини можна підрозділити на контактні і безконтактні. Пристрій контактного сельсина подібний з пристроєм електричного двигуна. Він складається з нерухомого статора, на якому розміщається однофазна первинна обмотка, і обертового в ньому ротора, на якому розміщена трифазна вторинна обмотка. Однофазну називають ще обмоткою збудження, а трифазну - обмоткою синхронізації.

У безконтактних сельсинах однофазна і трифазна обмотки покладені на статорі. Ротор являє собою магнитопровод спеціальної конструкції.

Найбільш широке застосування сельсини одержали в системах синхронного зв'язку. Принципова схема синхронного зв'язку при роботі сельсинів в індикаторному режимі приведена на рисунку 5.1.

Рисунок 5.1 - Принципова схема системи синхронного зв'язку на сельсинах

 Під індикаторним (вказівним) режимом роботи сельсинів розуміється режим дистанційної передачі кутового переміщення ротора датчика Д при роботі на стрілку приймача П (так називана система з нульовим навантажувальним моментом на валу приймача). Широке поширення сельсинів порозумівається їх дуже коштовною властивістю - здатністю до самосинхронізації незалежно від початкового положення роторів датчика і приймача (звідси і назва: самосин, сельсин).

Принцип дії сельсинів незалежно від особливостей їхньої конструкції однаковий. Як видно з рисунку 5.1, в індикаторному режимі однойменні трифазні обмотки включаються зустрічно, а однофазні обмотки датчика і приймача живляться перемінним струмом промислової (50 Гц) чи підвищеної (400 - 500 Гц) частоти і створюють пульсуючі магнітні потоки збудження  і . Ці потоки пронизують трифазні обмотки роторів і наводять у них е.д.с., амплітуда і фаза яких залежать від кута між осями обмотки збудження і відповідної обмотки ротора.

Система рівнянь е.д.с. для датчика:

                         (5.1)

Система рівнянь е.д.с. для приймача:

                         (5.2)

де    - фазні э.д.с.;

        і   - максимальні фазні э.д.с. датчика і приймача, що наводяться у фазах їхньої трифазної обмотки, магнітні осі яких збігаються з віссю однофазної обмотки;