Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи автоматики й автоматизація виробничих процесів", страница 10


Рисунок 5.4 - Принципова електрична схема лабораторного стенда


Як  сельсин-датчик Д и сельсин-приймач П використовуються сельсини типу БД - 404.

3. Дослідження роботи сельсинів в індикаторному режимі

1) Перемикач П1 установити в положення "И", що відповідає індикаторному режиму роботи;

2) Ротор сельсина-датчика установити в нульове положення;

3) ЛАТР установити в нульове положення і тумблером S1 подать напругу живлення на схему;

4) Установити ЛАТРом по вольтметрі PV1 напругу живлення сельсинів UП = 110В;

5) Змінюючи положення ротора α1 сельсин-датчика Д и фіксуючи положення ротора α2 сельсин-приймача П, зняти залежність α2 = f(α1).

Результати спостережень звести в таблицю 5.1.

За даними таблиці 5.1 побудувати графік залежності α2 = f(α1).

Таблиця 5.1 - Результати дослідження роботи сельсинів в індикаторному режимі

Положення ротора Д, α1, º

Положення ротора П, α2, º

Положення ротора Д, α1, º

Положення ротора П, α2, º

0

100

10

110

20

120

30

130

40

140

50

150

60

160

70

170

80

180

90

4. Дослідження роботи сельсинів у трансформаторному режимі

1) Тумблером S1 відключити живлення стенда;

2) Перемикач П1 установити в положення "Т", що відповідає трансформаторному режиму роботи;

3) Перемикач П1 установити в нульове положення, що відповідає роботі сельсина-приймача без навантаження;

4) Установити ротор сельсина-приймача в нульове положення;

5) Ротор сельсина-датчика установити в положення 90º і, дотримуючи за стрілку, подати тумблером S1 напругу живлення на схему;

6) Змінюючи положення сельсина-датчика кута неузгодженості θ і роблячи відліки по шкалі вольтметра PV2 через кожні 10º, зняти залежність UУ = f(θ) при роботі приймача без навантаження.

Результати спостережень звести в таблицю 5.2.

Повторити експеримент при значеннях навантаження приймача 0RH, 0,25RH, 0,75RH і RH. Результати спостережень звести в таблицю 5.2.

За даними таблиці 5.2 побудувати сімейство характеристик при зазначених значеннях навантаження.

Таблиця 5.2 - Залежність вихідного сигналу від кута неузгодженості і величини навантаження

Кут неузгодженості θ, º

Величина вихідного сигналу UУ, В, при значеннях навантаження

R = 0

R = 0,25RH

R = 0,75RH

R = RH

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

5. Контрольні питання

1) Призначення сельсинів.

2) Принцип роботи сельсинів в індикаторному режимі.

3)  Принцип роботи сельсинів у трансформаторному режимі.

4) Пристрій сельсинів.

5) Вид статичних характеристик сельсинів в індикаторному і трансформаторному режимах.

6) Застосування сельсинів.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИКОНАВЧИХ                     МЕХАНІЗМІВ ТИПУ ПР

1. Електричні виконавчі механізми типу ПР

Електричні виконавчі механізми служать для перетворення електричної енергії в механічну роботу.

Електричні виконавчі механізми типу ПР [2] застосовуються в системах пропорційного регулювання і являють собою пристрою, що складаються з двох асинхронних однофазних електродвигунів, корпуса з редуктором, кінцевих вимикачів і пропорційного граничного вимикача.

Електродвигуни складаються з короткозамкнутих роторів типу "біляче колесо", що сидять на одному валу, і двох статорів, закріплених у корпусі виконавчого механізму. Вал електродвигунів може обертатися в двох напрямках у залежності від того, обмотки якого зі статорів знаходяться під напругою.

Обертання з вала електродвигунів через редуктор зі змінними шестірнями, призначений для зниження числа оборотів і підвищення  моменту, що крутить, передається на вихідний вал виконавчого механізму, постачений диском, і (через рейкову передачу) на шток для створення лінійного переміщення. Це дозволяє впливати як на поворотний регулювальний орган, так і на орган що переміщається поступально.

Кінцеві вимикачі механічно зв'язані з вихідним валом виконавчого механізму і служать для обмеження кута повороту вихідного вала. При досягненні їм заданого крайнього положення відповідний кінцевий вимикач розмикає ланцюг живлення електродвигуна.

Пропорційний граничний вимикач служить для одержання пропорційної характеристики роботи виконавчого механізму, а також для обмеження робочого діапазону двигуна.