Розроблення маркетингової програми з виведення послуг на ринок, на прикладі телекомунікаційної мережі "ВОЛЯ", страница 5

* - мало важливий параметр

** - важливий параметр

*** - дуже важливий параметр

Отже, потенційними споживачами наших послуг є:

1)  молоді люди з середнім рівнем дохідності

2)  дорослі також з високим рівнем дохідності

В таблиці 2 зображена схема виділення з усієї сукупності користувачів – потенційних.

Таблиця 2 – Виділення потенційних користувачів кабельним телебаченням

Користувачі

Розподіл за віком,  чол.

Розподіл за рівнем доходів, тис. чол.

Потенційні споживачі, тис. чол.

Обсяг користування в рік, грн..***

Частка ринку РГ «Воля», %

Частка користувачів які фінансово спроможні користуватися телекомунікаційними послуги

Ємність ринку що контролюється,  грн../рік

Діти (до 18 р)

187 000

Молодь (18 –30)

Безробітні*

175 650

19 092

Низькі доходи**

94 505

Середні доходи

63 576

58000

560

0,154

0,75

3 275 233

Високі доходи

13 747

Дорослі(30 -60)

Безробітні*

570 455

50 300

Низькі доходи**

249 000

Середні доходи

167 500

167 500

890

0,164

0,75

20 955 395

Високі доходи

36 220

Пенсіонери (60+)

198 578

Разом

1 131683

225500

24 230628

* рівень безробіття на рівні 11%

** розподіл населення за рівнем доходів виконують за наступною схемою:

-  57% населення одержують низькі доходи

-  36% - середні доходи

-  7% - високі доходи.

***з даних маркетингового дослідження відомо, що молодь з середнім рівнем достатку частіше користуються послугами кабельного телебачення;(120грн./пакет), а  в зрілих людей буде менш вимогливе бажання до користування Інтернетом, але ж все таки вони не відмовляться від таких послуг (70 грн./пакет).
.

Вважаємо, що люди низького доходу користуються послугами кабельного телебачення низьких цін, середнього – середніх, і високого – дорогих цін.

Отже, ємність ринку на яку може розраховувати телекомунікаційна компанія«Воля»

становить – 24 230628 грн/рік.

3.2 Маркетингове прогнозування надання послуг кабельного телебачення

Виконаємо прогноз продажів пакетів компанії «Воля» двома методами.

1. Аналіз рядів динаміки та історичних аналогій. Суть методу – досліджують коливання обсягів виробництва у минулих роках, на основі історичних даних. (див. рис.1).

Рисунок 1 – Динаміка обсягів користування послугами «волі»

В 2005-2006 роках за рахунок кризи ми мали зменшення обсягу реалізованих пакетів компанії . Але останні два роки ми спостерігаємо позитивну тенденцію, тому за цим методом у 2011 році позитивна тенденція повинна продовжуватись, обсяг реалізованих послуг становитиме – 15 800 тис. грн.

2. Метод оцінки показників – передбачає аналіз і зіставлення показників, що характеризують економічну ситуацію на ринку.

Показники що сприяють розвитку:

  1. Збільшення ділової активності – ринкове середовище починає потроху відновлюватись від кризи і бізнесова активність потроху зростає, а це призводить до попиту на телекомунікаційні послуги.
  2. Збільшення ефективності – конкуренція у сучасній ринковій економіці продовжує посилюватись, і зараз навіть ті підприємства, що обходились без даних послуг, вже не можуть без них обійтись.
  3. Великий асортимент послуг – кількість видів послуг широко зростає, і можу задовольнити потреби будь-якого користувача.
  4. Зростання ринку рекламних Інтернет послуг – як альтернатива класичним послугам.
  5. Маркетингові заходи – активна маркетингова політика підприємства.

Показники, що стримують розвиток:

  1. Економічна нестабільність – у сучасному світі не можна бути впевненим у завтрашньому дні
  2. Зростання конкуренції – на ринку рекламних послуг починають діяти нові підприємства .
  3. Інфляція. В цілому в 2010 році інфляція прогнозується на рівні 9%, а на споживчі товари ще більше.
  4. Зниження кількості малих підприємств. В останні роки є тенденція зниження кількості малих підприємств, які складають значну частину клієнтів компанії
  5. Політична нестабільність – не можу впливати позитивно.

Оцінимо вплив кожного фактору (табл. 1, 2)

Таблиця 1 – Вплив факторів які сприяють розвитку

Фактори які сприяють розвитку

Вага

Вплив

Оцінка

1

2

3

4

5=3*4

1

Збільшення ділової активності

0,3

+13,0%

3,9%

2

Збільшення ефективності реклами

0,24

+17,5%

4,2%

3

Великий асортимент послуг

0,08

+9%

0,72%

4

Зростання ринку рекламних Інтернет-послуг

0,4

+12,5%

5%

5

Маркетингові заходи

0,3

+11%

3,3%

Вплив по факторам

+63%

+17,12%

Таблиця 2 – Вплив факторів що протидіють розвитку

Фактори що протидіють розвитку

Вага

Вплив

Оцінка

1

2

3

4

5=3*4

1

Економічна нестабільність

0,3

-14,5%

-4,35%

2

Зростання конкуренції

0,12

-7%

-0,84%

3

інфляція

0,5

-2,8%

-1,4%

4

Зниження кількості малих підприємств

0,7

-8,9%

-6,23%

5

Політична нестабільність

0,18

-5,5%

-0,99%

Вплив по факторам

-38,7%

-13,81%