Розроблення маркетингової програми з виведення послуг на ринок, на прикладі телекомунікаційної мережі "ВОЛЯ", страница 3

·  податкова політика – є дуже важливою для будь-якої компанії.

Економічні фактори:

·  попит – є важливим фактором, від якого залежить діяльність компанії

·  рівень інфляції – висока інфляція є негативним фактором, що впливає на роботу даної компанії.

·  рівень економічної ефективності компанії – ефективність характеризується виробництвом послуг з найменшими витратами.

·  інвестиційний клімат – для компанії не є визначним фактором, але деякий вплив має

·  ринок ресурсів – відіграє важливе значення  в діяльності компанії «Воля».

Соціальні фактори:

·  соціальна стабільність – саме у соціально-стабільному суспільстві потрібна телекомунікація

·  рівень освіти – є важливим фактором.

·  демографія – саме від демографічного становища залежать довгострокові перспективи компанії.

·  Стиль життя та життєві цінності- відіграє не менш важливу роль.

·  соціально-сприятливі умови для діяльності компанії– сприятимуть появі нових клієнтів.

Технологічні фактори:

·  рівень розвитку науки та техніки – має безпосередній вплив на діяльність фірми.

·  доступність нових розробок – дає можливість впровадити нові задуми.

·  патенти, ліцензії, ноу-хау – в даній сфері є невід’ємною складовою компанії.

·  захист інтелектуальної власності – одна з ключових проблем сучасної української рекламної діяльності, у нашій країні досить слабо розвинуто законодавство цієї сфери. Для великої рекламної компанії є важливою боротьба з плагіаторами.

·  технологічна політика – орієнтири на нові види технології та техніки

політичні

V

B

P

соціальні

V

B

P

законодавство України

0,3

3

0,9

соціальна стабільність

0,2

2

0,4

політична стабільність

0,2

2

0,4

рівень освіти

0,1

1

0,1

антимонопольні обмеження

0,1

1

0,1

демографія

0,1

1

0,1

інформери

0,2

3

0,6

мода, її тенденції

0,3

2

0,6

податкова політика

0,2

3

0,3

соціально-сприятливі умови

0,3

3

0,9

1

2,4

1

2,1

економічні

V

B

P

технологічні

V

B

P

попит

0,4

3

1,2

рівень розвитку науки та техніки

0,1

2

0,2

рівень інфляції

0,1

3

0,3

доступність нових розробок

0,3

2

0,6

рівень економічної ефективності реклами

0,3

2

0,6

патенти, ліцензії, ноу-хау

0,2

1

0,2

інвестиційний клімат

0,1

2

0,2

захист інтелектуальної власності

0,3

2

0,6

ринок ресурсів

0,1

2

0,2

технологічна політика

0,1

3

0,3

1

2,5

1

1,9

Отже як висновок можна сказати, що найбільш сильний вплив мають політичні та економічні фактори, не менш важливими є і технологічні та соціальні.

2.3Дослідження конкурентоспроможності підприємства

         Для оцінки конкурентоспроможності телекомпанії «ВОЛЯ», порівняємо її роботу з іншими аналогічними компаніями, а саме:

  1. ТОВ «ТК« Велтон.Телеком »є однією з перших недержавних телекомунікаційних компаній в Україну, яка існує на ринку телекомунікацій з 1993 р.
  2. Оператор «Інтертелеком» першим запустив передову технологію EVDO Rev.B + для жителів України.
  3. «ВОЛЯ» є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. В цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, включаючи більше 400 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу в Інтернет.

Для порівняння візьмемо наступні види послуг телекомунікаційних провайдерів:

  1. «Телебачення»
  2. «Інтернет»
  3. «ТВ+Інтернет»

Порівняння будемо проводити по основних 4х факторах: - послуга (в дужках вага 35%), обслуговування (25 %), доступність різних маршрутів (35%), просування рекламного продукту на ринку (5%).

Результати розрахунку наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Оцінка конкурентоспроможності

Показники

Значення показника та його оцінка

„ Велтон.Телеком ”

„Воля”

„ Інтертелеком ”

Значення

Бали

Значення

Бали

Значення

Бали

Послуга (0,35)

Ціна, за місяць користування(грн.)

22

3

28

1

25

2

Якість інтернету

відмінна

3

відмінна

3

задовільна

1

Рівень ефективності в користуванні

найвищий

3

найвищий

3

високий

2

Оригінальність мережі

середня

1

унікальна

3

висока

2

Строк існування (роки.)

2

1

5

2

3,5

3

Середня ефективність центру(телефонних викликів за день)

3

2

1,8

1

4,5

3

Загалом по фактору

4,55

4,55

4,55

Обслуговування (0,25)

Кількість років існування на ринку

2

3

5

2

6

1

Швидкість розпушення реклами (днів)

2

3

3

2

5

1

Зручність проїзду до центру обслуговування

найвища

3

найвища

3

середня

1

Культура обслуговування

висока

2

найвища

3

середня

1

Кількість робочих часів у тижні

65

3

50

2

40

1

Зручність провайдеру

найвища

3

висока

2

найвища

3

Загалом по фактору

4,25

3,5

2

Доступність в користуванні(0,35)

Частка ринку, яку контролює підприємство, %

31,4

3

10,6

2

8,2

1

Кількість партнерів

найвища

3

висока

2

висока

2

Можливість користування в інших містах

є

3

-

0

-

0

Доступність приміського транспорту

висока

3

незначна

1

-

0

Максимальна кількість користувачыв

395

3

286

2

190

1

Стійкість партнерських зв’язків

найвища

3

середня

1

найвища

3

Загалом по фактору

6,3

2,8

2,45

Просування послуги на ринку (0,05)

репутація ТМ

середня

2

висока

3

низька

1

*6

*6

*6

Загалом по фактору

0,6

0,9

0,3

Загальна оцінка

15,7

11,75

9,3