Фізика: Учбово-методичний посібник

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ІНСТИТУТ

ФІЗИКА

програма, методичні вказівки і контрольні роботи для студентів -заочників

інженерно технічних спеціальностей вищих учбових закладів

Алчевськ 1999

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКИЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ІНСТИТУТ

Ф І З И К А

програма, методичні вказівки і контрольні роботи для студентів-заочників

інженерно-технічних спеціальностей вищих учбових закладів

Рекомендовано Міністерством освіти України

Під редакцією М.Ю.Радченко

Алчевськ 1999

ББК 23.31

УДК 53(07)

ГКНТИ 29

Автори:

Л.М.Ігнатова, Л.П.Полєхіна, М.Ю.Радченко, Х.А.Рохас Тапія, Л.А.Троїцька, Л.Б.Шевцова , Н.І.Русанова.

          Учбово-методичний посібник складено у відповідності з програмою курсу загальної фізики для технічних вузів і може бути використаний студентами-заочниками всіх спеціальностей.

          Посібник включає програму, розписану у відповідності з темами курсу, включаючи зміст кожної теми, чотири контрольних роботи згідно з розділами курсу фізики: механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електростатика і постійний струм, електромагнетизм, коливання і хвилі, оптика, фізика атомів і молекул, квантова механіка, ядерна фізика та елементарні частинки.

          Кожна контрольна робота включає приклади розв'язання задач та основні формули. Посібник має довідкові таблиці.

          Учбово-методичний посібник. Алчевськ, ДГМІ, 1999-194 с.

Рецензенти: П.І.Голубничий, професор

Східно-Українського університету,

І.Д.Козірод, заслужений працівник народної освіти України, професор Донбаського

гірничо - металургійного інституту.


З М І С Т

Передмова                                                                                  

            Загальні методичні вказівки до розв'язування

            задач і виконання контрольних робіт                                      

          Програма по фізиці для інженерно-технічних

           спеціальностей заочного відділення                                         

1        Фізичні основи класичної механіки                                         

          Приклади розв'язування задач                                                  

11        Молекулярна фізика і термодинаміка                                      

          Приклади розв'язування задач                                                                                                                   

             Контрольна робота № 1                                                              

111    Електростатика. Постійний струм                                             

          Приклади розв'язування задач                                                                                                                      

          Контрольна робота № 2                                                               

1У     Електромагнетизм. Коливання і хвилі                                       

          Приклади розв'язування задач                                                     

          Контрольна  робота № 3                                                                                                                                

У        Оптика                                                                                              

          Приклади розв'язування задач                                                     

У1      Фізика атомів і молекул. Основи квантової

          механіки. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика                           

          та елементарні частинки                                                                

          Приклади  розв'язування задач                                                     

          Контрольна робота № 4                                                                 

          Додатки                                                                                             

3

4

5

16

20

34

37

41

51

54

62

70

73

90

98

101

116

119

127

134


П Е Р Е Д М О В А

          Учбово-методичний посібник з фізики повинен допомогти        студентам-заочникам інженерно-технічних спеціальностей вищих учбових закладів оволодіти курсом фізики.

          Весь учбовий матеріал програми в посібнику розподілений на шість розділів. В кожному з них приведені основні формули, приклади розв'язування задач і контрольні роботи. Крім того в посібнику подані загальні методичні вказівки до розв'язування задач і виконання контрольних робіт, в додатках наведені деякі найбільш необхідні таблиці фізичних властивостей речовини і фізичні константи.

Число контрольних робіт і кількість задач регулюються учбовими планами різних спеціальностей. Вони доводяться до відома студентів лектором даного потоку.

          Редактор і автори висловлюють глибоку вдячність О.О.Клочко за допомогу в технічному оформленні рукопису.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ

ЗАДАЧ І ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

          1. Під час вивчення курсу фізики студент-заочник повинен виконати від двох до чотирьох контрольних робіт в залежності від спеціальності.

          2. Номери задач, які студент повинен записати в свою контрольну роботу, визначаються із таблиць варіантів,  які видаються лектором.

          3. Контрольні роботи необхідно виконувати чорнилами в шкільному зошиті, на обложці якого написати слідуючі довідки:

шифр 25140

Контрольна робота  № 3 по фізиці

ст.гр. ГІ- 98-1з Ткаченко  М.Г.

Адреса: м.Алчевськ Луганської обл.

вул.Індустріальна, 5 кв.7

Задана: 21.Х.98 р.

          4. Умови задач контрольної роботи треба переписати повністю. Для заміток провіряючого на сторінках зошита залиште поле.

          5. В кінці контрольної роботи треба вказати, яким підручником чи посібником студент користувався при вивченні фізики (назва підручника, автор, рік видання). Це робиться для того, щоб рецензент міг вказати студенту при необхідності, на які розділи курсу фізики треба звернути увагу.

          6. Студент висилає на рецензію тільки одну контрольну роботу. Щоб запобігти помилок при виконанні наступної контрольної роботи, її треба відсилати після одержання рецензії на попередню.

          7. Якщо контрольна робота (КР) не зарахована, студент повинен подати КР на повторну рецензію із доробкою тих задач, які були неправильно розв'язані. Повторна КР подається разом з незарахованою.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
99 Kb
Скачали:
0