Підсумковий тест з дисципліни "Історія української культури", страница 4

1. теологія

2. філософія

3. історія

4. фізіологія

5. медицина

Апокрифи – це вид літературних творів часів Київської Русі, що являли собою:

1. неканонічні твори біблійної тематики, християнський фольклор

2. описи життя святих

3. оповідання про життя святих з певної території

4. книги про мандри до святих місць

Основною соціально-економічною передумовою формування культури Київської Русі можна назвати:

1. Натуральне господарство та обмін;

2. розклад родоплемінного ладу та зародження феодальних відносин;

3. розклад феодальних відносин та зародження капіталізму;

4. відсутність майнової та соціальної диференціації суспільства Київської Русі.

Християнство на Русі було запроваджено у :

1. 788 р.

2. 955 р.

3. 988 р.

4. 1053 р.

Доповніть основні риси міфологічного світогляду:

1. Політеїзм;

2. ________

3. ________

4. ________

5. ________

Політеїзм, синкретизм, фетишизм, тотемізм – це ознаки наступного типу світогляду:

1. міфологічного;

2. релігійного;

3. наукового;

4. філософського.

Доповніть пантеон язичницьких божеств східнослов’янських племен:

1. Перун;

2. ______

3. ______

4. ______

5. ______

Піднесення морального духу народу Київської Русі, розвиток мистецтва в поєднанні місцевих та візантійських традицій, пожвавлення соціокультурних зв’язків з Європою – це наслідки:

1. Розвитку феодального способу виробництва у Київській Русі;

2. прийняття християнства;

3. демократичних традицій управління;

4. військових успіхів князівської дружини.

Доповніть міста – осередки розвитку освіти та науки у Київській Русі:

1. Київ;

2. _______

3. _______

4. _______

5. _______

Доповніть літературні пам’ятки або наукові праці часів Київської Русі (із зазначенням назви та автора):

1. «Повість минулих літ» Нестора – літописця;

2. ______________

3. ______________

4. ______________

5. ______________

Доповніть напрямки літератури Київської русі:

1. Апокрифи;

2. _________

3. _________

4. _________

5. _________

Такі пам’ятки літератури Київської Русі, як «Фізіолог» та «Шестоднев», належать до напрямку:

1. Апокрифів;

2. житійної літератури;

3. патериків;

4. природничо-наукової літератури;

5. історичної літератури;

6. паломницької літератури.

Такі пам’ятки літератури Київської Русі, як «Повість минулих літ», «Слово о полку Ігоревім», належать до напрямку:

1. Апокрифів;

2. житійної літератури;

3. патериків;

4. природничо-наукової літератури;

5. історичної літератури;

6. паломницької літератури.

Такі пам’ятки літератури Київської Русі, як чисельні неканонічні твори на біблійні сюжети, належать до напрямку:

1. Апокрифів;

2. житійної літератури;

3. патериків;

4. природничо-наукової літератури;

5. історичної літератури;

6. паломницької літератури.

«Повість минулих літ» Нестора – літописця була написана у :

1. 13 ст.

2. 12 ст.

3. між 12 та 13 ст.

4. 10 ст.

Основними темами та мотивами в мистецтві Київської Русі були:

1. релігійні

2. світські

3. анімістичні

Доповніть види мистецтва, розповсюджені у Київській русі:

1. Архітектура;

2. __________

3. __________

4. __________

Монголо-татарська навала так вплинула на розвиток культури Київської Русі:

1. Сприяла розквіту культури

2. Спричинила повний занепад культури

3. Спричинила занепад культури в Києві та переміщення культурного життя до західних князівств

Після монголо-татарської навали західноукраїнські землі потрапили під політичний вплив:

Речі Посполитої;

Великого Князівства Литовського;

Московського князівства;

Османської Імперії.

Монголо-татарська держава, у васальній залежності від якої з 13 ст. опинились колишні північні землі Київської Русі, називалась:

1. Тмутаракань;

2. Османська імперія;

3. Хазарський каганат;

4. Золота Орда.

Чи можна вважати несприятливою політичною обставиною для розвитку української культури перехід українських земель під владу Речі Посполитої з 1385 р.?

1. так

2. ні

Доповніть осередки культурного життя на території України у 14 – середині 17 с.:

1. Церкви та монастирі;

2. __________________

3. __________________

4. __________________

5. __________________

Доповніть міста, де у 14-17 ст. діяли братства та братські школи:

1. Львів;

2. ________

3. ________

4. ________

5. ________

Коли князь К. Острозький заснував у своєму маєтку православний колегіум?

1. у 13 ст.

2. у 14 ст.

3. у 16 ст.