Підсумковий тест з дисципліни "Історія української культури", страница 3

1. Геокультурні фактори;

2. ___________________

3. ___________________

Наявність на території України помірного клімату, великої кількості річок, родючих земель відноситься до :

1. геокультурних факторів;

2. геопсихічних факторів;

3. геополітичних факторів.

Виникнення на території України розвинутої аграрної культури стало наслідком наступних умов:

1. наявності помірного клімату та родючих грунтів;

2. постійних міграцій кочових племен;

3. наявності транзитних торгівельних шляхів.

Виділіть геополітичний фактор формування української культури:

1. наявність помірного клімату та родючих грунтів;

2. проміжне розташування території України між Європою та Азією;

3. землеробство та осілий спосіб життя українського етносу.

Комплекс меншовартості та конформізм як риси характеру українського народу сформувались внаслідок впливу наступного фактору:

1. експансії сусідніх імперій на українські землі;

2. землеробської культури та осілого способу життя українців;

3. проміжного розташування українських земель між Європою та Азією.

Багата українська природа породжує наступну рису національного характеру українців:

1. конформізм;

2. емоційність;

3. толерантність.

Доповніть геополітичні фактори формування української культури:

1. Проміжне розташування території України між Центральною Європою та Азією;

2. __________________

3. __________________

Доповніть основні риси національного характеру українців:

1. Емоційність;

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

Доповніть архаїчні культури на території України:

1. Трипільська культура;

2. __________________

3. __________________

4. __________________

5. __________________

Доповніть неслов’янські кочові племена на території України в архаїчну добу:

1. Кіммерійці;

2. _________

3. _________

4. _________

Назвіть територіальний осередок формування української культури в архаїчні часи:

1. центральні та західні території України;

2. лише центральні території України;

3. центральні та східні території України.

Трипільська культура розвивалась в хронологічних рамках:

1. V- III тис. до н.е.

2. VII-II ст. до н.е.

3. II-V ст. н.е.

Культура скіфів розвивалась на території сучасної України в хронологічних рамках:

1. V- III тис. до н.е.

2. VII-II ст. до н.е.

3. II-V ст. н.е.

Культура осілих землеробів - антів формується  на території України в хронологічних рамках:

1. V- III тис. до н.е.

2. VII-II ст. до н.е.

3. II-V ст. н.е.

Скіфські племена на території України поділялися на такі об’єднання:

1. землероби, кочовики, царські скіфи;

2. східні та західні скіфи;

3. царські скіфи, землероби, скіфи – торгівці.

Роксоланами називали плем’я:

1. сарматів

2. скіфів

3. кіммерійців

4. готів

Слова «Дніпро» та «Дон» за походженням:

1. сарматські

2. скіфські

3. готські

4. кіммерійські

Державу «Ойум» в Придніпров’ї заснували племена:

1. сарматів

2. скіфів

3. кіммерійців

4. готів

Херсонес, Тіра, Танаїс – це міста на території України, засновані:

1. греками

2. сарматами

3. готами

4. генуезцями

Давніх словян, що селилися в басейні Вісли та Одеру, називають:

1. антами

2. венедами

3. сарматами

4. полянами

Доповніть східнослов’янські племена, чиї території увійшли до складу Київської Русі:

1. Поляне;

2. ______________

3. ______________

4. ______________

5. ______________

Племена скандинавського походження – це:

1. Кіммерійці;

2. скіфи;

3. сармати;

4. готи.

Артефакти Пшеворської та Черняхівської культур дають нам відомості про життя племен:

1. Кіммерійців;

2. скіфів;

3. сарматів;

4. венедів;

5. готів.

Виділіть причини занепаду Пшеворської та Черняхівської культур у 4-5 ст. н.е. та міграції венедів на Схід:

1. Розпад Римської імперії;

2. погіршення клімату та навала гуннів;

3. виснаження сільськогосподарських земель;

4. навала монголо-татарів.

Визначте хронологічні рамки існування Київської Русі:

1. V-XIII ст.

2. IX-XIII ст.

3. V-XV ст.

4. VIII-XIII ст.

Після прийняття християнства культура Київської Русі запозичила елементи культури:

1. Античної Греції

2. Візантії

3. Західної Римської Імперії

4. Арабського халіфату

«Руська правда» - це письмове джерело часів Київської русі, що вміщує тогочасні знання в галузі:

1. права

2. філософії

3. історії

4. фізіології

Основною наукою в Київській Русі була: