Синтез та дослідження фурфурілгліціділового етеру і ненасичених жирних кислот (Розрахунок собівартості науково-технічної продукції), страница 3

                  * – вага даного фактору для науково-технічної ефективності даної НДР 

                         наведені в таблиці 4.5.

Таблиця 4.5 - Характеристика факторів НТР і їхня вагомість у НДР

Найменування факторів

Ступінь новизни

4

10

5

Рівень отриманого результату

6

10

22

Ступінь теоретичної обґрунтованості

4

10

5

Ступінь експериментальної перевірки отриманих результатів

4

6

15

Найменування факторів

Трудомісткість виконаної НДР

5

8

10

Перспективність роботи

5

10

10

Рівень досягнень світових стандартів

1

10

8

Рівень реалізації

7

8

15

Ступінь готовності наукового результату до практичного застосування

4

8

10

Ґрунтуючись на значеннях наведених у таблиці 4.5 розраховуємо Кту:

Розрахований коефіцієнт НТР свідчить про достатньо високий науково-технічний рівень НДР.

4.3 Оцінка частки творчої праці по типових етапах НДР

Найбільш важливою частиною безпосереднього наукового процесу є творча праця - така діяльність, результатом якого є виникнення нових знань і розвиток ідей.

  У пошукових і прикладних розробках вихідним предметом праці є ідея, що послідовно проходячи технологічні стадії НДР, одержує подальший розвиток і перетворюється в продукт праці. Так на першій стадії НДР іде, в основному, процес уявного  проникнення в істоту явище й пізнання закономірностей, що доповнюється оглядом літератури, переглядом (друга стадія) її й, планування конкретної розробки.

Техніко-економічний розрахунок (третя стадія) виконується також на підставі уявної праці, але доповнений чисто математичними розрахунками.

Основна частка творчої праці в даної НДР була присвячена експерименту,  пов'язаному із проблемою одержання готового продукту, з необхідними характеристиками (четвертий етап), його математичним обґрунтуванням (п'ятий етап), пов'язаним із застосуванням логічного аналізу, і математичних розрахунків. На стадії «ухвалення рішення» (шостий етап) важливу роль грає процес аналітичного мислення, а на стадії «впровадження» (сьомий етап) - отримані результати (матеріалізована вихідна ідея) випробовується на практиці, аналізується й перевіряється його відповідністю (або невідповідністю) вихідної ідеї.

  З огляду на викладене, пропонується на основі особистого досвіду проведення НДР і логічного аналізу зробити оцінку частки творчої праці (у відсотках  до загальної трудомісткості) по кожній типовій стадії проведення конкретної НДР.

Стадії проведення НДР:

           1) планування конкретних розробок;

           2) зберання й обробка інформації;

           3) техніко-економічний розрахунок;

           4) експеримент;

           5) застосування математичних методів й ЕОМ;

           6) прийняття й виконання рішень;

           7) впровадження;

           8) оформлення, обговорення й здача.

Результати оцінки представлені у вигляді графіка мал. 4.1.