Синтез та дослідження фурфурілгліціділового етеру і ненасичених жирних кислот (Розрахунок собівартості науково-технічної продукції)

Страницы работы

Содержание работы

4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

4.1 Розрахунок собівартості науково-технічної продукції

У якості науково - технічної продукції розглядається сінтез та дослідження фурфурілгліціділового етеру і ненасичених жирних кислот.

Собівартість науково - технічної продукції являє собою суму всіх поточних витрат на її розробку й реалізацію що включають наступні статті :

-  витрати на матеріали;

-  устаткування для наукових праць;

-  вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів;

-  основна заробітна плата виконавців;

-  відрахування на державне страхування;

-  витрати на електроенергію;

-  Інші прямі витрати;

-  Накладні витрати.

4.1.1 Розрахунок витрат на матеріали для виконання науково-дослідної

           роботи  (НДР)

Кількість матеріалів, витрачених на виконання НДР, було встановлено, протягом усього комплексу експерименту виходячи з досвідів. Були досліджені реакції фурфурілгліціділового ефіру з різними ефірними кислотами, встановлені фізико-механічні  й інші властивості продуктів що отримані на їхній основі.

Розрахунок вартості матеріалів здійснюється по формулі:

                                                    Sм =å Рi · Ці ·1,1,                                                       (4.1)    

де             Рі – витрати  і-го компонента;

                  Ці – вартість і-го компонента;

                  1,1 - коефіцієнт, що враховує транспортні витрати.

Якщо немає можливості визначити витрати на матеріали розрахунковим шляхом, то їхню величину приймають  приблизно у розмірі 10-20% від фонду заробітної плати (див. п. 1.4)      Sм = 8740 · 0,15 = 1311 грн.                 

4.1.2 Вартість устаткування для НДР

 У зв'язку з тим, що устаткування не здобувалося, а використалося лабораторне устаткування кафедри, то вартість його врахована у вигляді  амортизаційних відрахувань (Аr ), які визначаються по формулі:

                                                      А= N · Цсбі · tі  / 100 · F ,                                        (4.2)         

де                      N – амортизації і-го устаткування, %;

                           Цсбі – вартість і-го  устаткування, грн.;

                           Tі – час роботи і-го устаткування, годин;

                            F - фонд часу для устаткування, годин/рік.

F= (365 -10 -104) · 8 = 2008 ч/год.

де: 10- святкові, 10ч.- вихідні дні, 8- тривалість робочого дня, годин.

Розрахунки амортизації, наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1- Розрахунок амортизаційних відрахувань

Найменування встаткування

Час роботи, годин

Балансова вартість, грн

Норма амортизації, %

Амортизаційні відрахування  грн/рік

1

2

3

4

5

Аналітичні ваги

250

1200

15

22,4

Електродвигун

300

500

11,2

Сушильна шафа

150

850

9,5

Маятниковий прилад

1

1000

0,07

Продовження таблиці 4.1

1

2

         3

4

5

Вакуум насос

100

2000

15

14,9

ИК-спектрофотометр

5

12000

4,48

ДСК

20

11000

16,43

Усього

78,38

4.1.3 Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП)

Вартість МШП визначається по формулі :

                                                                    Смбп  = Ці · Кі   ,                                              (4.3)            

де           Ці- ціна  і-го МШП, грн;

     Кі- Кількість і-го МШП, шт.

У ході роботи використалися:

           -електроплитка – 2 шт; вартістю однієї – 20 грн;

- колба -2 шт; вартість однієї колби - 25 грн; 

- мішалка - 2шт; вартість однієї мішалки - 3 грн;

- хімічна склянка - 1 шт; вартістю - 6 грн.

Смшп  = 40+50+6+6= 102 грн.

4.1.4 Витрати на оплату праці

Розрахунок на оплату праці  наданий у вигляді таблиці 4.2 і розрахований по формулі :

                                                          3 = Ок · Тк · Пк · 1,2                                                (4.4)                               

де          Ок – оклад к-го співробітника, грн;

                 Тк – час роботи к-го виконавця (у місяцях);

                 Пк – число виконавц

 1.2 - коефіцієнт обліку доплати.

Таблиця 4.2 –  Витрати на оплату праці

Посада

Час роботи, місяць

Місячний оклад, грн

Основна зарплата, грн

Додаткова зарплата, грн

Оплата праці, грн

Керівник

2

1500

3000

360

3360

Науковий консультант

3

800

2400

380

2780

Лаборант

5

450

2250

350

2600

Разом

7650

1090

8740

 4.1.5 Відрахування на державне страхування, пенсійний фонд і фонд захисту від безробіття

Ця стаття враховується в собівартості НДР у відсотках від суми основної заробітної плати  й додаткової оплати праці й становить:

-  у пенсійний фонд 8740 · 0,323 = 2823,02 грн;

-  на державне страхування 8740 · 0,029 = 253,46 грн;

-  у фонд захисту від безробіття 8740 · 0,02 = 174,8 грн;

-  соціальні витрати 8740 × 0,016 = 139,84 грн.

                                 Разом  3391,12 грн.

4.1.6 Витрати на електроенергію

Витрати на електроенергію обчислюються по формулі :

                                                     Sэ = Nуст · Пі · Кз · Ц ,                                                   (4.5)

де          Nуст – установлена потужність, квт;

                  Пі – Кількість і-го встаткування, шт;

                  Кз – коефіцієнт завантаження по потужності, рівний 0,85;

                  Ц - вартість 1 квт електроенергії, 0,17 грн.

Результат розрахунку вартість електроенергії  зведені в таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 - Витрати на електроенергію  

Похожие материалы

Информация о работе