Синтез та дослідження фурфурілгліціділового етеру і ненасичених жирних кислот (Розрахунок собівартості науково-технічної продукції), страница 2

Устаткування

Установлена потужність, квт

Кількість устаткування шт

Час роботи, години

Ціна 1 квт, грн

Вартість електроенергії, грн

Елєктро-

двигун

0,04

1

300

0,17

1,73

Електроплитка

0,2

1

200

5,78

Сушильна шафа

0,5

1

150

10,84

Вакуум-насос

2,7

1

100

28,9

ІК- спектрофото-

Метр

0,5

1

5

0,36

ДСК

0,7

1

20

2,02

Невраховані енерговитрати, 3%

1,49

Разом

51,12

4.1.7 Інші прямі витрати

По статті “Інші прямі витрати” витрати приймаються в раз мері  5% від суми перерахованих вище статей витрат 4676 · 0,05=233,8 грн.

4.1.8 Накладні витрати

По статті “Накладні витрати” витрати приймають у раз мері 100% від основної заробітної плати т.є 2450 грн.

З перерахованих статей витрат складається собівартість НДР, наведена в таблиці 4.4.

Ці суми надалі визначають нижня межа ціни на НДР. Визначення собівартості НДР не обходжено для оцінки доцільності витрат на розробку в порівнянні з корисністю науково - дослідницької роботи.

Таблиця 4.4 - Кошторис витрат на НІР

Найменування статей витрат

Значення, грн.

Матеріали

441,0

Спецоблоштування для наукових праць

79,38

Вартість МШП

62,0

Основна заробітна плата

8740

Відрахування на державне страхування

253,46

Відрахування в пенсійний фонд

2823,02

Відрахування у фонд захисту від безробіття

174,8

Витрати на електроенергію

51,12

Інші витрати

233,8

Накладні витрати

2450,0

 Разом кошторисна вартість

6869,8

Прибуток (25 % від суми витрат)

1717,46

Усього

23859,84

     4.2 Оцінка науково-технічного рівня (НТР) виконаної НДР

Для оцінки рівня дипломної НДР, застосовується метод бальних оцінок, сутність якого укладається в тім, що кожному фактору по прийнятій шкалі привласнюється певна кількість балів. Шкалу будують на основі експертних оцінок, оцінку ж провадять по 9-ти факторах на основі запропонованих характеристик факторів й їхніх значень у балах, і вагомості факторів.

           Розрахунок НТР (загальну оцінку) знаходять по формулі:

                                                     ,                                                                           (4.6)

де            Кту – коефіцієнт рівня науково-технічного ефекту НДР;

              * – фактор  науково-технічної значимості в балах;

                  n - число і-іх факторів, принятих до оцінки  науково-технічної             

      значимості (ефективності);

                 * – фактор науково-технічної значимості за максимальним значенням      

       у балах; НДР