Матеріальний баланс виробництва лаку ГФ-01, страница 3

Розрахунок втрат сировини:

5374 - 1357                                Х = 10,9 + 10,5 = 21,4

43 - Х

5374 - 3544                                Х = 28,4 + 12,5 = 40,9

43 - Х

5374 - 137                                  Х = 1,1 + 3,5 = 4,6

43 - Х

5374 - 315                                  Х = 2,5 + 4 = 6,5

43 - Х

5374 - 21                                    Х = 0,2 + 0,5 = 0,7

43 - Х                                            ______        _____

43                74

Знаходимо завантаження компонентів у змішувач постановки на «тип» у перерахуванні на вихідну сировину, втрати й вихід.

Завантаження лаку буде складатися із суми лаків у змішувачі й лаку в «худій пасті».

Лак в «худій пасті» знаходимо по пропорції:

1000 кг пасти - 376                    Х = 1337 кг лаку ГФ - 01

3556,5 -              Х

Тоді завантаження лаку складе:

1367,5 + 1337 = 2705,5 кг лаку.

1000 - 355                                  Х = 1262,5 чер. з - ок. пігмент

3556,5 - Х

1000 - 131,8                               Х = 468 тальк

3556,5 - Х

1000 - 76                                    Х = 270 ZnО

3556,5 - Х

1000 - 75                                    Х = 267 толуол

3556,5 - Х

267 + 319 = 586 кг толуолу.

Таблиця 7 - Зведена таблиця матеріального балансу виробництва ґрунтовки в перерахуванні на вихідну сировину

№ п/п

Компоненти

На завантаження змішувача, кг

На одну тонну ґрунтовки, кг

Завантаження

Втрати

Вихід

Завантаження

Втрати

Вихід

1

Лак ГФ – 01

2705

61

2644

507

11,4

495,6

2

Чер. з – ок. пігмент

1262,5

28,6

1233,9

237

5,3

231,7

3

Тальк

469

10,6

458,4

88

2

86

4

ZnО

270

6,2

263,8

50,6

1

49,6

5

Толуол

586

13,4

572,6

110

2,5

107,5

6

Сикатив

140,5

3,2

137,3

26,4

0,6

25,8

7

Флотореагент

21,5

0,5

21

4

0,09

3,91

Разом

5454,5

123,5

5331

1023

23

1000

Розрахунок втрат сировини.

Втрати знаходимо по пропорції:

5454,5 - 2705          Х = 61                  5331 - 2705                 Х = 507

123,5 - Х                                              1000 - Х

5454,5 - 1262,5       Х = 28,6               5331 - 1262,5              Х = 237

123,5 - Х                                              1000 - Х

5454,5 - 469           Х = 10,6                5331 - 469                   Х = 88

123,5 - Х                                              1000 - Х

5454,5 - 270           Х = 6,2                  5331 - 270                  Х = 50,6

123,5 - Х                                              1000 - Х

5454,5 - 586           Х = 13,4                5331 - 586                  Х = 110

123,5 - Х                                              1000 - Х

5454,5 - 140,5        Х =3,2                   5331 - 140,5               Х = 26,4

123,5 - Х                                              1000 - Х

5454,5 - 21,5          Х = 0,5                  5331 - 21,5                Х = 4

123,5 - Х           _____________         1000 - Х                   _________

123,5                                                           1023

Втрати знаходимо по пропорції:

1023 - 507                 Х = 11,4

23 - Х

1023 - 237                 Х = 5,3

23 - Х

1023 - 88                  Х = 2

23 - Х

1023 - 50,6               Х = 1

23 - Х

1023 - 110                 Х =2,5

23 - Х

1023 - 26,4               Х = 0,6

23 - Х

1023 - 4                    Х = 0,09

23 - Х                     __________

23