Матеріальний баланс виробництва лаку ГФ-01, страница 2

Таблиця 5 - Завантажувальні норми виробництва «худої пасти»

Компоненти

На одне завантаження, кг

На одну тонну, кг

Завантаження

Втрати

Вихід

Завантаження

Втрати

Вихід

Лак ГФ – 01

374

4,1

369,9

376

4,04

371,96

Чер. з – ок. пігмент

352,8

4,5

348,3

355

4,4

350,6

Тальк

131

1,9

129,1

131,8

1,9

129,9

ZnО

75,6

1

74,6

76

1

75

Толуол

74,6

2,5

72,1

75

2,5

72,5

Разом

1008

14

994

1013,8

13,8

1000

Розрахунок втрат:

100 - 37,1                 Х = 2,6 лак + 1,5 = 4,1

7 - Х

100 - 35                    Х = 2,5 чер. з - ок. пігмент + 2 = 4,5

7 - Х

100 - 13                    Х = 0,9 тальк + 1 = 1,9

7 - Х

100 - 7,5                   Х = 0,5 ZnО + 0,5 = 1

7 - Х

100 - 7,4                    Х = 0,5 толуол + 2 = 2,5

7 - Х                          ____________________

7                        14

Знаходимо завантаження, втрати й вихід на 1 тонну «худої пасти»:

завантаження                                                                 втрати

994 - 374        Х = 376 лак                                   14 - 4,1               Х = 4,04

1000 - Х                                                                13,8 - Х

994 - 352,8     Х = 355 чер. з - ок. пігмент        14 - 4,5               Х = 4,4

1000 - Х                                                                13,8 - Х

994 - 131       Х = 131,8 тальк                             14 - 1,9              Х = 1,9

1000 - Х                                                               13,8 - Х

994 - 75,6      Х = 76 ZnО                                    14 - 1                  Х = 1

1000 - 1                                                                13,8 - Х

994 - 74,6     Х = 75 толуол                                14 - 2,5               Х = 2,5

1000 - Х      _____________                               13,8 - Х             ________

1013,8                                                                      13,8

3.  Складання ґрунтовки

Для складання ґрунтовки вибираємо змішувач ємністю 5 м3, коефіцієнт заповнення 0,8.

Робочий об'єм змішувача:

Vp = Vn · γ

Vp = 5 · 0,8 = 4 м3

Виходячи з рецептури складання ґрунтовки розраховуємо об'єм, який займає 1 тонна складаючих ґрунтовки:

Лак ГФ – 01:                                V =  м3

«Худа паста»:                            V = 0,6 · 0,658 = 0,4 м3

Толуол:                                         V =  м3

Сикатив:                                     V =  м3

Флотореагент                              V =  м3

V = 0,25 + 0,4 + 0,02 + 0,07 + 0,004 = 074 м3

Завантаження в змішувач:

1000 - 0,7                   Х = 5405

Х – 4

По компонентах:

100 - 25,3                 Х = 1367,5 лак ГФ - 01

Х - 5405

100 - 65,8                Х = 3556,5 « худа паста»

Х - 5405

100 - 5,9                  Х = 319 толуол

Х - 5405

100 - 2,6                  Х = 140,5 сикатив

Х - 5405

100 - 0,4                Х = 21,5 флотореагент

Х - 5405                ____________

5405

Таблиця 6 - Матеріальний баланс змішувача постановки на «тип»

№ п/п

Найменування статей

Завантаження

Втрати

Вихід

1

Завантаження сировини й напівфабрикатів

Лак ГФ – 01 (50%)

1367,5

10,5

1357

«Худа паста»

3556,5

12,5

3544

Сикатив

140,5

3,5

137

Толуол

319

4

315

Флотореагент

21,5

0,5

21

Разом

5405

31

5374

2

Перемішування й постановка на «тип»

5374

7

5367

3

Фільтрація

5367

26

5341

4

Фасовка й злив у тару

5341

10

5331

Разом

5374

43

5331

Усього

5405

74

5331