Матеріальний баланс виробництва лаку ГФ-01

Страницы работы

Содержание работы

Таблиця 1 - Рецептура

Компоненти

На одну тонну

Ваг. %

Маслоємність, г/100 г пігменту

Щільність, г/см3

Лак ГФ – 01

510,7

49,7

1015,2

Толуол

111,1

10,8

870

Сикатив

26,8

2,6

870

Чер. з. – ок. пігмент

236,7

23

26

4500

Тальк

88,6

8,6

30

2700

Zn

50,6

4,9

15

5500

Флотореагент

3,5

0,4

1050

Разом

1028

100

1.  Визначаємо маслоємність 1 - го роду суміші пігментів адитивним способом по формулі:

 г/100 т

Визначаємо кількість основи лаку, необхідне для змочування 100 г пігменту, збільшене на 10 %:

А = М1 + 0,1 М1

А = 25,5 + 0,1 · 25,5 = 28,05 г/100 т

Визначаємо кількість лаку ГФ - 01 (42% - концентрації), необхідне для змочування 100 г пігменту:

100 - 42

Х - 28,05

Х = 66,8 г лаку (42 %)

Для диспергування за методом «худих паст» використовується лак з концентрацією плівкоутворюючого 35 %. Тому визначаємо кількість лаку 35 % - ний концентрації, необхідне для диспергування пігменту:

100 - 35

Х - 28,5

Х = 801 г лаку (35 %)

Таким чином, щоб одержати лак з концентрацією плівкоутворюючого 35 % необхідно до лаку 42 % - ой концентрацією додати

80,1 - 66,8 = 13,3 г розчинника.

Таблиця 2 - Рецептура «худої пасти»

Компоненти

Пігменти

100

55,5

Лак ГФ – 01

66,8

37,1

Розчинник

13,3

7,4

Разом

180,1

100

Розрахунок рецептури складання ґрунтовки:

По рецептурі 1 становить 36,5 (суміші пігментів)

По рецептурі 1.1 становить 55,5 г

Знаходимо кількість пасти, у якій міститься 36,5 г пігменту:

100 - 55,5

Х - 36,5

Х = 65,8 г пасти

Знаходимо кількість лаку, що міститься в 65,8 г пасти:

100 - 37,1

65,8 - Х

Х = 24,4 г лаки 42 %

Відповідно до рецептури 1 у ґрунтовці міститься 49,7 г лаку, в «худій пасті» 24,4 г лаку, отже до «худої пасти» необхідно додати:

49,7 - 24,4 =25,3 г лаку

100 - 7,4

65,8 - Х

Х = 4,9

10,8 - 4,9 = 5,9 г розчинники

Таблиця 3 - Рецептура складання ґрунтовки

Найменування компонентів

«худа паста»

65,8

Лак ГФ – 01

25,3

Толуол

5,9

Сикатив

2,6

Флотореагент

0,4

Разом

100

2.  Складання матеріального балансу на стадіях приготування «худої пасти» й її диспергування в бісерному млині.

Розрахунок завантаження в дисольвер:

Vp = Vn · γ

де Vn – об'єм дисольверу, рівний 1,1 м3

γ - коефіцієнт заповнення, рівний 0,55

Vp = 1,1 · 0,55 = 0,605 м3

розраховуємо об'єм, займаний 1 т суспензії («худою пастою»):

V =  м3

Щільність суспензії складе:

1000 - 0,6

Х - 1

Х = 1008 кг

По компонентах:

100 - 35                                Х = 352,8 чер. з - ок. пігмент

1008 - Х

1008 - Х                               Х = 131 тальк

100 - 13

1008 - Х                               Х = 75,6 ZnО

100 - 7,5

1008 - Х                              Х = 374 лак

100 - 37,1

1008 - Х                               Х = 74,6 толуол

100 - 7,4                              

1008 - Х                             ____________

1008

Таблиця 4 - Матеріальний баланс виробництва «худої пасти» у дисоьвері й бісерному млині

№ п/п

Найменування статей

Завантажено

Втрати

Вихід

1

Завантаження сировини у дисольвер

Лак ГФ - 01

374

1,5

372,5

Чер. з – ок. пігмент

352,8

2

350,8

Тальк

131

1

130

ZnО

75,6

0,5

75,1

Толуол

74,6

2

72,6

Разом

1008

7

1001

2

Перемішування в дисольвері й перекачування в змішувач – накопичувач

1001

2

999

3

Перекачування в бісерний млин

999

2

997

4

Диспергування в бісерному млині й перекачування в змішувач - накопичувач

997

3

994

Разом

1008

14

994

Похожие материалы

Информация о работе