Визначення теплової потужності, яку потребляє газофракціонуюча установка, страница 3

                                                                                                                     (5.9)

 кВт

                                                                                                                   (5.10)

 кВт

                                                                                                                   (5.11)

кВт

                                                                                                                   (5.12)

 кВт

                                                                                                                   (5.13)

 кВт

                                                                                                                   (5.14)

 кВт

                                                                                                                   (5.15)

 кВт

                                                                                                                   (5.16)

 кВт

                                                                                                                   (5.17)

 кВт

                                                                                                                   (5.18)

 кВт

                                                                                                                   (5.19)

 кВт

                                                                                                                   (5.20)

 кВт

                                                                                                                   (5.21)

 кВт

                                                                                                                   (5.22)

 кВт

                                                                                                                   (5.23)

 кВт

                                                                                                                   (5.24)

 кВт

                                                                                                                   (5.25)

 кВт

Отримані дані використаємо, щоб побудувати каскад, як показано на рисунку 5.2.

Рисунок 5.2 – Побудування пінчу каскадним методом

Спочатку припустимо, що перший температурний інтервал не одержує теплової енергії від зовнішніх джерел енергії. Перший інтервал має нестачу теплової енергії 10640 кВт, що передається наступному інтервалу. Другий інтервал має нестачу теплової енергії 11057 кВт, що збільшується за рахунок теплоти, отриманої від першого інтервалу, на 417 кВт і передається третьому температурному інтервалу процесу, у якого недолік теплоти – 18130 кВт і т.д. Теплова енергія передається каскадом з інтервалу в інтервал до холодних утиліт.

Побудувавши каскад теплових потоків між температурними інтервалами, можна побачити, що деякі з них від’ємні, а це неможливо. Теплоту не можна передавати нагору по температурній шкалі від низьких температур до більш високих. Щоб зробити каскад можливим, необхідно підвести до першого температурного інтервалу таку кількість теплової енергії, що при каскадуванні його вниз зробить від’ємні теплові потоки принаймні рівними нулю. Найменше значення теплового навантаження на гарячі утиліти дорівнює найбільшій від’ємній величині теплового потоку, тобто 42112 кВт, які додаються першому температурному інтервалу від гарячих зовнішніх енергоносіїв. Це не змінює тепловий баланс у межах кожного температурного інтервалу, але збільшує всі теплові потоки між інтервалами на 42112 кВт, роблячи один із теплових потоків рівним нулю, а саме, тепловий потік, який має температуру 90 .

З рисунку. 5.2 видно, що найменша кількість гарячих утиліт становить = 42,112 МВт, а найменша кількість холодних утиліт становить  = 42,812 МВт.

Температури пінчу для гарячих потоків і холодних потоків:

 = 90 + 21 = 111

= 90 – 21 = 69

Використовуючи отримані дані, можна побудувати складові криві існуючого процесу розділення широкої фракції легких вуглеводів на ЦГФУ (рис. 5.3).

Рисунок 5.3 – складові криві існуючого процесу розділення широкої фракції легких вуглеводів на ЦГФУ: 1 – складова крива холодних потоків; 2 – складова крива гарячих потоків; , ,  – споживча потужність гарячих утиліт, холодних утиліт й потужність рекуперації.