Визначення теплової потужності, яку потребляє газофракціонуюча установка, страница 2

Назва потоку

Тип

TS*, ºС

TT*, ºС

G, т/ч

C, кДж/

кг·К

r, кДж/кг

CP, кВт/К

H, кВт

1

Кубовий залишок К1

гор

90

83

59,99

3,635

60,57

424

2

Конденсація пару К1

гор

33

33

92,15

274,5

7026

3

Охолодження ЕПФ

гор

33

17

9,81

2,358

6,43

103

гор

17

17

9,81

316,5

862

гор

17

-2

9,81

2,916

7,95

151

4

Конденсація пару К2

гор

39

39

153,20

308,8

13140

5

Бутанова фракція

гор

48

21

31,50

2,682

23,46

634

6

Конденсація пару К3

гор

27

27

216,90

301,5

18165

7

Ізобутанова фракція

гор

27

17

23,05

2,609

16,70

167

8

Пентанова фракція

гор

61

-2

2,12

2,407

1,42

89

9

Конденсація пару К4

гор

42

42

27,87

314,3

2433

10

Конденсат у Т-28

гор

84

38

38,45

4,190

29,26

1346

11

Вихідна ШФЛВ

хол

41

76

69,80

2,547

49,37

1728

12

Підігрів К1

хол

132

132

175,30

218,5

10640

13

Підігрів К2

хол

130

130

143,10

278,2

11057

14

Підігрів К3

хол

90

90

207,60

314,4

18130

15

Підігрів К4

хол

103

103

25,02

328,8

2285

Виходячи з даних таблиці 5.2, можна визначити, що температури гарячих та холодних потоків поділяють температурну вісь, у межах якої відбувається теплообмінний процес, на 17 інтервалів, як показано на рисунку 5.2.

Рисунок. 5.1. – Розташування зрушених температурних інтервалів й технологічних потоків уздовж температурної вісі.

Після визначення зрушених температурних інтервалів, у кожному з них розраховується енергетичний баланс:

,                                                                                                                     (5.1)

де

 – тепловий баланс для i-го зрушеного інтервалу, кВт;

 – величина i-го температурного інтервалу, .

 – це різниця між ентальпією, яку холодні потоки, що перебувають у холодній складовій кривій в i-му температурному інтервалі, повинні одержати в цьому інтервалі й ентальпією, яку в i-му інтервалі можуть передати гарячі потоки холодним. Тому, якщо в розглянутому інтервалі температур переважають холодні потоки над гарячими, температурний інтервал має нетто дефіцит теплової енергії, і величина  – позитивна. Якщо ж у температурному інтервалі гарячі потоки переважають над холодними, то температурний інтервал має надлишок теплоти, і  – негативна.

Значення теплоємностей і теплоти фазових переходів гарячих потоків у розрахунках беруться з мінусом, а холодних потоків – з плюсом.

Також визначаємо теплоту фазового переходу за формулою:

,                                                                                                                     (5.2)

де

 – теплота пароутворення і-го потоку, кДж/кг;

 – витрати і-го потоку, т/год

(5.3)

 кВт

          (5.4)

 кВт

(5.5)

 кВт

                                                                                                                     (5.6)

 кВт

(5.7)

 кВт

                                                                                                                     (5.8)

 кВт