Проведення інвестиційного проекту на ПП “Чугуїв-Транс” за допомогою системи автоматизації Microsoft Project

Страницы работы

Содержание работы

Проведення інвестиційного проекту на ПП “Чугуїв-Транс” за допомогою системи автоматизації Microsoft Project

Кулакова Ю. Г.

(науковий керівник − викладач Алексєєнко І. І.)

Діяльність ПП “Чугуїв-Транс” у галузі вантажних автоперевезень за останні роки стала неприбутковою, до того ж спостерігається погіршення фінансового стану підприємства та збільшення суми чистого збитку. Для виведення підприємства з кризового стану та покращення фінансових результатів його діяльності доцільно реалізувати інвестиційний проект.

На сьогодні існує багато різноманітних програм для автоматизації систем управління проектами. Microsoft Project добре підходить для управління  інвестиційними проектами, що охоплюють кілька етапів, і в яких ключовою вимогою є автоматична розробка графіків робіт, прогнозування ходу робіт і відстеження їх виконання. До того ж, це середовище розраховано на користувачів, що не є професіоналами в управлінні проектами.

Метою роботи є визначення доцільності реалізації інвестиційного проекту за допомогою Microsoft Project для покращення ефективності діяльності ПП “Чугуїв-Транс”.

Розроблений інвестиційний проект буде тривати з 9.05.2011 р. по 23.07.2013 р.

Реалізація проекту буде проходити у три етапи. Перший етап складається з проведення підготовчих заходів, дослідження банківського сектору та укладання угоди про кредитування підприємства. Другий та третій етап відбуватимуться паралельно один одному. Вони полягають у розподілі кредитних ресурсів на придбання нового обладнання та введення інноваційних методів діяльності та заходам, спрямованим на обслуговування кредиту.

У реалізації даного інвестиційного проекту прийматимуть участь керівник проекту, фінансовий аналітик, фінансовий директор підприємства та маркетолог. Як  з’ясувалося у ході складання плану проекту, кількість виділених на нього трудових ресурсів є недостатньою − керівник проекту, фінансовий директор та аналітик перевантажені роботою. Для нормальної роботи даних співробітників без збільшення тривалості інвестиційного проекту необхідно на час його проведення надати їм помічників, які б могли виконувати частину роботи. Керівнику проекту та фінансовому аналітику потрібно по одному помічнику, а фінансовому директору двоє.

Загальну вартість проекту, яка складається з фіксованої вартості ресурсів і завдань, а також вартості призначень, яка, у свою чергу, визначається ставками ресурсу, трудовитратами і вартістю використання ресурсу, складає 431 839,29 грн. Виходячи з вартості даного інвестиційного проекту, керівництву підприємства необхідно визначити потрібну суму кредиту з урахуванням витрат на реалізацію проекту.

Для більш детального аналізу даного проекту були використані інструменти моделювання за методом PERT. Оптимістична тривалість проведення інвестиційного проекту трохи менша за очікувану тривалість, так само як і песимістична тривалість не на багато більша за очікувану, тому можна сказати, що незалежно від того, за яким сценарієм буде проходити реалізація проекту, його тривалість у середньому складатиме 691,01 днів, що на 0,75 днів менше від тривалості завдань проекту за базовим планом.

Сума кредиту, який необхідно взяти керівництву ПП “Чугуїв-Транс”, повинна покривати усі витрати на проведення цього проекту, тобто перевищувати бюджет проекту принаймні в два рази. Доцільно брати кредит строком на два роки, тому що на даний момент підприємство не має довгострокових зобов’язань, але воно є фінансово стійким та взмозі відповідати перед своїми кредиторами.

Кошти, отримані підприємством, необхідно використати на оновлення обладнання, заміну старого автопарку підприємства, введення інноваційних методів діяльності та інші заходи, спрямовані на зниження собівартості послуг, що надаються. Все це у кінцевому результаті дозволить зменшити суму чистого збитку, який нарощується протягом останніх трьох років.

Таким чином, для ПП “Чугуїв-Транс” реалізація запропонованого інвестиційного проекту є досить важливим елементом для покращення фінансових результатів діяльності та скорішого виходу з кризи. Усі витрати, пов’язані з даним проектом, окупляться у найближчий час. Все це дозволить підприємству покращити якість послуг, що надаються, стати більш привабливим для потенційних клієнтів та у кінцевому результаті вийти на новий рівень послуг з автомобільних вантажних перевезень.

Похожие материалы

Информация о работе