Вивчення особливостей роботи і використання скінченних автоматів (Лабораторна робота № DE-6), страница 5

четвертий стан, то автомат “зависне”, тому що не передбачені ситуації виходу його з цього ста­ну. В трафі такого автомата, кажуть, існує ізольована вершина, якої не повинно бути в грамотно спроектованій схемі. Від невикористовуємих вершин повинні існувати “стоки” в робочий цикл графа. Для нашого випадка, якщо автомат перейде в стан з вершиною 4, то вихід з нього краще завершити в 1 за допомогою сигналу 3.

Якщо можливе співпадання вхідних сигналів, то на графі автомата ця ситуація також не відображена, і схема на появу таких сигналів може реагувати по­різному.

Тому необхідно при проектуванні передбочити адеквватні реакції автомата на такі

ситуації і відобразити їх в графі автомата. В практиці проектування

автоматів використовують для цього два різні шляхи – перекодування вхідних

 сигналів з метою ліквідації конфліктних ситуацій та розподілення вхідних

сигналів за пріоритетами.

Для розглядаємого прикладу подібні ситуації не характерні. Але для можли­вос­­ті її

оцінки вже необхідні детальні знання умов роботи автомата.

При виборі елементів пам’яті виходять з того, що їх мінімальна кількість повинна

 бути рівна найближчиму цілому числу від двійкового логарифма кількості

станів. Максимальна кількість тригерів може бути рівною кількості станів, причо­му

кожний стан кодується одиницею в одному з тригерів. З ростом кількості триг-

герів в указаних межах зменшується кількість логічних елементів, необхідних

для дешифрації станів.

Враховуючи сказане вибираємо число тригерів рівним двом. Кодування станів 0 = 00 ;

 1 = 01 ; 2 = 11 ; 3 = 10. Функціонуванню автомата в такому разі буде

 відповідати табл.8.

Вхідні сигнали

Вихідні сигнали

q1

q2

A

B

C

r1

r2

r3

y

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

2

1

0

0

1

0

0

1

0

1

3

1

1

0

0

1

0

0

1

0

4

0  

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

Таблиця побудована виходячи з реальних умов роботи автомата, при яких на

конвейєрній стрічці не можуть появитись одночасно більше ніж одна деталь.

Елемент пам’яті виготовляється на базі двох незалежних R – S тригерів, в яких

 вхід R об’єднується для обнулення по входу 3.

Наведена тадлиця дає можливість знайти логічні функції для всіх вихідних сигналів.

Y = A12 + Bq12 + Cq1q2;

1 = A12;

2 = Bq12;

3 = Cq1q2 + 1q2(A + B + C).

По наведених логічних функціях легко реалізовується комбінаційна схема

 розглядаємого автомата. При цьому можуть використовуватись будь – які типи

мікросхем, які закладає проектант.

3. Використання пакету EWB для вивчення роботи скінченних автоматів

В пакекті EWB, як відомо з попередніх робіт, бібліотека тригерів і логічних елементів являється достатньою для побудови і демонстрації роботи нескладних скінчених автоматів.

4.Порядок виконання роботи.

Робота виконується самостійно в відповідності до отриманого завдання з використанням теоретичного матеріалу, що приводиться в другому  розділі описання роботи.

5.Підготовка звіту

Звіт повинен містити принципову схему розробленого скінченного автомата, часові діаграми його роботи, граф- схему, детальне описання роботи автомата.

6. Вимоги до атестації

  Атестація проводиться шляхом демонстрації роботи розробленого автомата і детальним поясненням особливостей його роботи і проектування.