Вивчення особливостей роботи і використання скінченних автоматів (Лабораторна робота № DE-6), страница 4

Другим етапом проектування є визначення кількості станів автомата та побудова

 графа або таблиці переходів. Формально кількість станів може бути зада­на

 в такій послідовності:

-  вихідний стан 0 ;

-  стан після зняття деталі ХА - 1;

-  стан після зняття деталі ХВ - 2.

Граф переходів може мати вигляд, приведений на рис.27. Він повністю

відповідає структурній схемі, не має невизначених зв’язків та станів крім

 одного. Невизначеність може появитись, якщо по якійсь причині зникне живлення,

то після йго появи не повинен появитись брак, а початок роботи автомата повинен

 завжди починатись з нульового стану.

XС(3)

 
 


1

 

1

 

1

 

2

 

0

 

1

 

XAХС

 
Вхідні сиг­-

нали

           Стани

2

 

0

 

2

 

1

 

0

 

0

 

XС(3)

 

3

 

2

 

XAХВ

 

XВХС

 
 


          Рис.27

Наряду з графом, широко використовується табличний спосіб задання запису роботи автомата він реалізований на таб. 7. Строчки таблиці відповідають вхідним сигналам, а стовпці – можливим станам автомата. На перетині строчки та стовпця зображають нові стени, в які автомат перейде зі стану даного стовпця всі клітки, то вважається, що автомат визначений повністю. Якщо є недовизначені клітини, то вони довизначаються виходячи з умов якості автомата.

Граф та таблиця є еквівалентними засобами відображення переходів автомата або його реакції на вхідні сигнали.

Виконана процедура називається синтезом абстрактного автомата. Абстракт­ний автомат -–це лише математична модель або алгоритм функціонування перетво­рювача кодових послідовностей.

Третій етап називається станом структурного синтезу. Суть його полягає в тому, що необхідно враховувати ті властивості, які не враховані абстрактною модел­­лю. До цього слід віднести такі питання, як врахування невикористаних ста­нів автомата, можливість співпадання сигналів та інщі.

Для автомата розглядаємого рівня складності елемент пам’яті може бути побудова-ний на двохрозрядному тригерному регістрі. Незалежно від схеми побудо­ви елемента пам’яті він буде мати чотири можливих стани. Якщо наприк­лад, якась електромагнітна перешкода переведе елемент пам’яті в незапланований