Вивчення особливостей роботи і Використання арифметичних пристроїв (Лабораторна робота № DE-4)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

парності коду на входах І0÷І7 маємо слідуючіі логічні співвідношення між вхідними й вихідними сигналами:

3. Використання пакету EWB для вивчення роботи арифметико-логічних пристроїв, цифрових компараторів та схем контролю парності.

В  пакеті EWB на жаль використовуються лише суматори, які знаходяться знаходяться в меню DIGIT, опцій, позначених значком å, а також арифметико-логічний пристрій, що знаходиться в опції, яка позначена послідовністю слідуючих знаків + - ´ :   (Рис.  )    Інформацію про функціонування кожної конкретної мікросхеми можна отримати з таблиці істинності даної мікросхеми, яка може бути доступною через підказку HELP.  Для отримання більш детальної інформації про використання мікросхем можна отримати з довідкової літератури.  В теоретичній частині практикуму приводяться назви вітчизняних аналогів мікросхем, що використовуються для виконання арифметичних операцій.

Для дослідження операцій пов’язаних з контролем передачі інформації  шляхом  контролю парності або непарності передаваємих одиниць , використовуються мікросхеми “виключаюче АБО”, які знаходяться в меню Logic gates ( мікросхеми 4077 і 74266). Умовне позначення логічних елементів приводиться на рис.

4.Порядок виконання роботи.

4.1. Досліджуються схеми суматора без переносу і суматора з переносом, які зображені на рис.  Для кожної з приведених схем будується таблиця станів, на основі якої  складаються аналітичні вирази роботи однорозрядних суматорів.

4.2. Використовуючи суматори з переносом розробляється схема 4-х розрядного суматора з переносом.  Для цього необхідно вихід переносу попереднього розряду приєднати до входу переносу послідуючого розряду, як описано в теоретичній частині практикуму.  Пропонується авторам самостійно розробити схеми з використанням світодіодів, або цифрових індикаторів для демонстрації виконання операції знаходження суми двох чисел. ( Пропонується використовувати цифрові індикатори з одночасним перетворенням двійкового 4-х розрядного коду в код семисегментних операцій). Цифрові індикатри необхідно встановлювати на входах суматора і на виході, що забезпечує прямий візуальний контроль виконання операції.

4.3. Використовуючи схему 4-х розрядного суматора, розроблену в попередньому досліді, і доповнивши її елементами “виключаюче АБО” розробити і продемонструвати схему для виконання операції віднімання двох чисел і продемонструвати її роботу. Продемонструвати можливість керування виконанням операцій додавання-віднімання. 

4.4. Використовуючи схеми попередніх дослідів, розробити схему для порівняння двох кодів. Дати пояснення і математичну інтерпретацію цифрового компаратора.

4.5. Використовуючи логічні елементи “виключаюче АБО”, розробити і продемонструвати схему передачі даних по 4-х провідній лінії з контролем парності. Дати пояснення роботи схеми контролю парності 

4.6. Вивести на екран монітора мікросхему арифметико-логічного елемента  74181 і з допомогою таблиці станів вивчити її роботу і дати пояснення.

4. Підготовка звіту.

В звіті необхідно привести результати проведених дослідів, таблиці станів і логічні вирази розроблених принципових схем. Дати пояснення роботи розробленим схемам. Привести пояснення роботи арифметико-логічному пристрою і привести приклади його використання. Дати пояснення схемам контролю парності і привести приклади їх використання.

5. Вимоги до атестації.  При атестанції необхідно продемонструвати знання роботи досліджених схем і вміння їх використовувати в практичних

Похожие материалы

Информация о работе