Вивчення особливостей роботи і використання перетворювачів кодів (Лабораторна робота № DE-3)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

допомогою комутатора СОМ підвищується до 2n! Зворотнє перетворення інформації забезпечується блоком з зворотнім законом перестановки. Використання подібних пристроїв дає можливість відкрито передавати та зберігати конфіденційну та секретну інформацію.

3. Використання пакету EWB для вивчення роботи мультиплексоів

Перетворювачі кодів в пакету EWB знаходяться в меню DIGIT , опція DEC (Рис.  )  з якої можна вибрати досліджуємі мікросхеми як серій СD4000 і SN74.  Інформацію про функціонування кожної конкретної мікросхеми можна отримати з таблиці істинності даної мікросхеми, яка може бути доступною через підказку HELP.  Для отримання більш детальної інформації про використання мікросхем можна отримати з довідкової літератури. Відсутність зарубіжних довідників компенсується таблицею відповідності між зарубіжними і вітчизняними мікросхемами. 

Номер по EWB

Вітчизн. аналог

Номер по EWB

Вітчизн. аналог

4028

ІД1

74156

ІД5

7442

ІД6

74159

ІД19

74138

ІД7

7417

ЛП4

74139

ІД14

74147

ІВ3

74145

ІД10

74148

ІВ1

74154

ІД3

7445

Немає аналогу

74155

ІД4

7447

Немає аналогу

4. Порядок виконання роботи.

4.1. З опції DEC вибирається  схема ідеального демультиплексора і собирається схема відповідно до рис.   Запускається WORD GENERATOR  і досліджується робота схеми  як дешифратора.

4.2. На вхід G’   подається двійковий код в послідовному форматі і з допомогою зміни сигналів адресації, що подаються на входи А,В.С   виконується перетворення послідовного двійкового коду в паралельний. Приклад схеми, що виконує таке перетворення приводиться на рис.

4.3. Запропонувати свої варіанти схеми для забезпечення перетворення

послідовного формату  двійкового коду  в паралельний.

4.4. Дослідити можливість використання дешифратора, як універсальної логічної схеми для реалізації логічних функцій.  Для цього задається логічна функція трьох змінних в канонічній формі і вибирається логічний елемент, який може об’єднати відповідні мінтерми. (Підказка: сигнали логічних змінних необхідно подавати на адресні входи дешифратора). Використовуючи логічний аналізатор, визначити таблицю станів заданої логічної функції і після мінімізації привести її реалізацію в базисі елементів І-АБО-НІ

4.5. Дослідити роботу перетворювача двійкового коду в код семисегментного індикатора., використовуючи схему, що приведена на рис. Записати таблицю станів для кожного з світодіодів семисегментного індикатора.

4.6. Дослідити роботу схеми дешифратора з бібліотеки EWB , який задається викладачем. Розробити і побудувати схему його використання.

4.7. Використовуючи дешифратор 3´8 розробити схему дешифратора 3´16. Пояснити особливості нарощування довжини вихідного слова дешифратора.

4.8. Використовуючи дешифратор 3 ´16, задати і побудувати з використанням допоміжної логіки дві логічні функції 4-х змінних. Пояснити особливості побудови таких функцій.

4.9. Використовуючи логічнимй аналізатор, побудувати таблиці станів заданих логічних функцій

3. Підготовка звіту.

В звіті необхідно привести досліджуємі схеми і описання їх роботи. Обов’язково привести результати досліджень і описання роботи схеми, заданої викладачем. Звернути увагу на використання пріоритетних дешифраторів.

Розробити програму на одній з мов  для демонстрації реалізації роботи дешифратора, заданого викладачем.

4. Вимоги до атестації.

Необхідно знати основні функції, які виконуються перетворювачами кодів і принципи побудови дешифраторів. Вміти будувати прості схеми з використанням дешифраторів,  часові діаграми їх роботи, а також пояснювати роботу схем. Вміти розробляти таблиці відповідності кодів, схеми перетворювачів кодів і програми перетворення одного коду в інший, якщо

Похожие материалы

Информация о работе