Стандарт єдиної технічної політики щодо вибору, використання, експлуатації засобів обліку електричної енергії та обладнання, страница 6

5.2 У окремих випадках дозволяється встановлення окремого лічильника електричної енергії окремо на побутове навантаження та на промислове.

5.3 Для встановлення приладів обліку та комутаційних апаратів  використовувати шафи обліку дводвірного виконання зовнішньої установки, які мають бути обладнанні двополюсним (триполюсним) автоматичним вимикачем на розрахунковий струм навантаження та електронним лічильником, з інтервалом роботи в умовах температури навколишнього середовища від -25С до +55С, які занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до використання на території України та регламентовані до застосування цим Стандартом.

Заступник комерційного директора

з технічних питань                                                                                   М.М. Булатов

Начальник СТА                                                                                        О.В. Трегуб

Начальник ВСЗ                                                                                         В.В. Лінченко

В.о. начальника СЕВК                                                                             В.М. Мінаєва

Начальник ВРПС                                                                                      В.І. Красніхін

6. Нормативні документи

-  Закон України «Про електроенергетику»;

-  Закон України «Про охорону праці»;

-  Інструкцією про комерційний облік електричної енергії (Додаток №10 до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії . Затверджено Радою оптового ринку електроенергії України. Протокол №12 від 08.10.1998р.);

-  Правилами користування електричною енергією (Затверджених постановою НКРЕ №28 від 31.07.1998р. зі змінами і доповненнями внесеними постановою №1497 від 22 лютого 2006 року)вненями ення;

-  Правила приєднання електроустановок до електричних мереж (Затверджених постановою НКРЕ №1137 від 14.12.2005р.)

-  Правилами влаштування електричних установок (ПВЕ)/Міненерго СРСР-М.:Енергоатоміздат, 1986р.;

-  Правилами безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97);

-  Правилами технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ГКД 34.20.507-2003);

-  ГКД 34.35-97 Технічні вимоги до систем комерційного обліку електроенергії;

-  Концепція побудови автоматизованих систем обліку електричної енергії в умовах енергоринку (Затверджено спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду, Держпромполітики №32/28/28/276/75/54 від 17 квітня 2000р.);

-  Положенням про навчання з питань охорони праці й обов’язкових форм роботи з персоналом на виробництві (МРД-35-12-01);

-  Правилами пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах і в організаціях          енергетичної галузі України (ГДК 34.03.303-99);

Додаток № 1

Приклад заповнення розділу технічних умов

 «Розрахунковий облік електроенергії»:

ПРИКЛАД 1:

Технічні умови видаються на приєднання заводу з дозволеною потужністю 640кВт, категорія електропостачання-третя, джерело постачання підстанція 35/10кВ, живлення планується здійснюється по трьом відпайкам від ПЛ-10кВ.

Розрахунковий облік електроенергії:

1.  Типи лічильників, які рекомендовано використовувати виходячи з міркувань технічної політики ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» наведені у додатку 1. Типи обладнання локального устаткування та збору інформації уточнюються та погоджуються з відповідними службами комерційної дирекції ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» на стадії проектування в кожному окремому випадку.

2.  Для обліку електроенергії по головному корпусу в РУ-10кВ існуючої ТП організувати облік зі сторони вищої напруги для чого встановити трифазний електронний лічильник диференційного (погодинного) обліку активної та реактивної енергії з фіксацією добового графіку навантаження  підключений через трансформатори струму та напруги, розраховані на робочу напругу (класу точності 0,5), відповідно до розрахункового струму навантаження.

3.  Для обліку електричної енергії по сировинному відділу організувати облік зі сторони вищої напруги для чого встановити трифазний електронний лічильник обліку активної та реактивної енергії, підключений через трансформатори струму та напруги, розраховані на робочу напругу (класу точності 0,5), відповідно до розрахункового струму навантаження.