Стандарт єдиної технічної політики щодо вибору, використання, експлуатації засобів обліку електричної енергії та обладнання, страница 8

-  використання приладів обліку, ТН, ТС, які повинні бути занесені до державного реєстру засобів вимірювальної техніки України і мають бути сумісні з системами обліку ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»;

-  забезпечення умов експлуатації вимірювального комплексу (ВК) обліку у відповідності з вимогами заводських інструкції та нормативних документів;

-  забезпечення можливості безпечного встановлення, заміни та перевірки лічильників (ПВЕ п.1.5.23, 1.5.36)

-  забезпечення можливості опломбування ланцюгів обліку електроенергії (ПТЕ п.2.12.16)

2.  Розробити автоматизовану систему обліку електроенергії, яка повинна охоплювати всі розрахункові точки та забезпечувати оперативне отримання інформації електроспоживанню в ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

3.  Провести розрахунок вибору вимірювальних трансформаторів струму та напруги, провести їх метрологічну атестацію та перевірити їх на відповідність вимогам, висунутим до розрахункових обліків (ПВЕ п. 1.5.16-1.5.19, 1.5.23, 1.8.17).

4.  На стадії виконання проекту узгодити з ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»:

-  організацію каналів передачі інформації;

-  тип вибраних лічильників електричної енергії;

-  тип, кількість, клас точності ТН і ТС, Ктт, Ктн зі сторони вищої та нижчої напруги;

-  обсяг інформації по розрахунковим точкам обліку електроенергії, яка має передаватися до ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»;

-  передбачити можливість розвитку АСКОЕ в напрямку збільшення кількості та номенклатури приєднаних лічильників.

5.  Передбачити роботи по:

-  метрологічній атестації ВК розрахункових обліків електричної енергії;

-  вимірюванню навантаження ТС, ТН розрахункових обліків електроенергії;

-  вимірювання падіння напруги в колах ТН розрахункових обліків електричної енергії.

6.  Виконати метрологічну експертизу проекту.

7.  Лічильники електричної енергії перед встановленням здати на перевірку до служби експлуатації вимірювальних комплексів. Всі роботи в ланцюгах приладів обліку провести в присутності уповноважених представників або з письмового дозволу представників ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

8.  Проект узгодити з зацікавленими службами ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

9.  Роботи по заміні обладнання, встановленню та наладці засобів АСКОЕ повинні виконуватися підприємствами або фірмами, які мають Ліцензії на виконання такого виду робіт.

10. Після закінчення приймально-здавльних робіт і проведення перевірки функціонування АСКОЕ на рівні об’єктів обліку та перед вводом в промислову експлуатацію АСКОЕ повинна пройти:

-  дослідну експлуатацію (акт комісії про завершення дослідної експлуатації повинен підтвердити технічну, метрологічну та організаційну готовність введення в роботу АСКОЕ);

-  метрологічну атестацію системи в цілому, яка включає прийом-передачу інформації по каналах зв’язку та її обробку на всіх рівнях);

-  приймально-здавльні випробування.

11.  Прийомка АСКОЕ в експлуатацію повинна проводитися  згідно вимогам затверджених програм та методик дослідної експлуатації і приймально-здавальних випробувань.

12. Пункти 9-11 повинні виконуватися за участю всіх зацікавлених сторін, в тому числі представників ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

13. По результатам приймально-здавальних випробувань комісії, в складі представників всіх зацікавлених сторін, складає акт про проведення приймально-здавальних випробувань.

14. Наказом по підприємству (по узгодженню з ВАТ ЕК «Миколаївобленерго») АСКОЕ вводиться в промислову експлуатацію.

15. Один екземпляр виконавчої документації повинно направити до                      ВАТ ЕК «Миколаївобленерго».

16. Внести відповідні зміни в договір на користування електроенергією.

17.  Додаток 1 є невід’ємною частиною технічних умов приєднання електроустановок №____ від __________.

Заступник комерційного

директора з технічних питань                                                                _____________

Додаток №3