Стандарт єдиної технічної політики щодо вибору, використання, експлуатації засобів обліку електричної енергії та обладнання, страница 7

4.  Для обліку електричної енергії по промисловій водокачці організувати облік зі сторони вищої напруги для чого встановити трифазний електронний лічильник обліку активної та реактивної енергії, підключений через трансформатори струму та напруги, розраховані на робочу напругу  (класу точності 0,5), відповідно до розрахункового струму навантаження.

5.  Закрити і підготувати до опломбування клемники електронних лічильників, трансформатори струму та вторинні ланцюги трансформаторів струму і напруги. В проекті передбачити встановлення приладів обліку, випробувальних колодок та автоматів захисту вторинних кіл трансформатору напруги  в окремій шафі, з можливістю ії подальшого опломбування

6.  В проекті розрахувати середньомісячне споживання активної енергії та при необхідності розробити, згідно «Правил користування електричною енергією» п.3.20, проект організації автоматизованої системи обліку електроенергії (АСКОЕ) згідно додатку 2.

ПРИКЛАД 2:

Технічні умови видаються на зовнішнє електропостачання 90 квартирного житлового будинку з дозволеною потужністю 115 кВт, категорія електропостачання-друга, джерело електропостачання ТП-10/0,4кВ.

Розрахунковий облік електроенергії:

1.  Типи лічильників, які рекомендовано використовувати виходячи з міркувань технічної політики ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» наведені у додатку 1. Типи обладнання локального устаткування та збору інформації уточнюються та погоджуються з відповідними службами комерційної дирекції ВАТ ЕК «Миколаївобленерго» на стадії проектування в кожному окремому випадку.

2.  Для організації обліку електроенергії використати комплекс технічних засобів з можливістю дистанційної передачі даних з електронними лічильниками.

У ВРУ-0,4кВ житлового будинку встановити:

2.1 Загальнобудинковий трифазний електронний лічильник активної енергії підключений через трансформатори струму (класу точності 0,5) на розрахунковий струм навантаження.

2.2 Маршрутизатор та GSM модем (типи погоджуються з відповідною службою комерційної дирекції на стадії проектування) та забезпечити його підключення до мережі 0,4кВ через комутуючи пристрої.

2.3 Для обліку комунальної енергії встановити відліковий від загальнобудинкового електронний лічильник активної енергії прямого включення на розрахунковий струм навантаження.

2.4 Для обліку електроенергії ліфтового господарства будинку встановити відліковий від загальнобудинкового електронний лічильник активної енергії прямого включення на розрахунковий струм навантаження.

2.5 Для обліку електроенергії офісних приміщень встановити відліковий від загальнобудинкового електронний лічильник активної енергії прямого включення на розрахунковий струм навантаження.

2.6  Для обліку електроенергії по квартирах в окремому приміщенні встановити однофазні двоелементні лічильники відлікові від загальнобудинкового.

3.  Закрити і підготувати до опломбування клемники електронних лічильників, трансформатори струму та вторинні ланцюги трансформаторів струму.

Додаток № 2

                                                                                          Додаток №__

                                                                                          до технічних умов № _______             

                                                                                          від «___»_________200__р.

Розрахунковий облік електричної енергії: згідно «Правил користування електричною енергією» у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005р. п. 3.20 Ваше підприємство зобов’язано  організувати облік споживання електроенергії на основі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) для чого:

1.  Розробити проект організації автоматизованої системи обліку електроенергії. Проект повинен відповідати вимогам ПВЕ, ПТЕ та інших нормативних документів по проектуванню та експлуатації систем обліку спожитої електроенергії. В проекті повинно бути передбачено:

-  пояснювальну записку, яка включає дані по енергоспоживанню об’єкту (схема зовнішнього електропостачання з зазначенням точок обліку електроенергії та межі балансової належності, характер та особливості навантаження, наявність лімітів, електротермічного обладнання, режиму його роботи, приладів компенсації реактивної потужності);