Текстовий процесор MS Word. Робота з таблицями: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 3

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 3

Тема: ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ ЗІ СТРУКТУРОВАНИМИ ДОКУМЕНТАМИ. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР MSWORD

Тема заняття: РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ

Мета: Сформувати навички створення таблиць та розрахунків у редакторі WORD

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, ОС Windows, додаток WORD, принтер, методичні вказівки до лабораторної роботи

Вимоги до оформлення роботи. У звіті повинні бути: дата, тема, план, короткий виклад завдань, результати, відповіді на контрольні запитання. 

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

1.  Теоретичні відомості щодо роботи з таблицею
2.  Завантаження редактора WORD та встановлення параметрів сторінки
3.  Створення таблиці за допомогою піктограми «Вставить таблицу»
4.  Введення даних у таблицю
5.  Редагування таблиці
6.  Виконання розрахунків в таблиці.
7.  Збереження та друк результатів

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Теоретичні відомості щодо роботи з таблицею

1.1. Ознайомтесь з правилами переміщення у таблиці.

Для переміщення у таблиці використовується миша або клавіші управління курсором:

ENTER          - введення нового абзацу комірки;
SHIFT+TAB –
позиціонування  курсору вводу у попередню комірку поточного рядка;
ALT+HOME - позиціонування  курсору вводу у першу комірку поточного рядка;
ALT+PgUp    - позиціонування курсору вводу у першу комірку поточного стовпця;
ALT+Pg Dn   -
позиціонування курсору вводу у останню комірку поточного стовпця;
CTRL+TAB    -  вставка табулятора у комірку
ALT+END      -
позиціонування  курсору вводу в останню комірку поточного рядка

1.2. Для переміщення між комірками використовується клавіша Tab.

1.3. Для додавання таблиці у документ можна використати команду Таблица ►Вставить  ►Таблицата вказавши кількість рядків та стовпців.

1.4. Для додавання нового рядка у кінець таблиці необхідно розташувати курсор у правому нижньому куті таблиці і натиснути або клавішу Enter або Tab.

1.5. Додати рядки вище поточного рядка чи нижче (поточний рядок це той рядок де встановлений курсор) можна за допомогою команди Таблица ►Вставить Строки выше (Строки ниже).

Завдання 2. Завантаження редактора та встановлення параметрів сторінки

2.1. Завантажте текстовий редактор MICROSOFT WORD.

2.2. Встановіть параметри сторінки:  Розмір паперу -  А4 - 210*297 мм. Поля:  верхнє -  2 см,  нижнє - 2 см, ліве - 2,5 см,  праве - 1см.

Завдання 3. Створення таблиці за допомогою піктограми «Вставить таблицу»

За допомогою засобів WORD побудуйте таблицю Зміна чисельності персоналу підприємства та його структури (розмір шрифту 13). Для цього виконайте наступні дії:

3.1. Натисніть покажчиком миші піктограму Добавить таблицу, що знаходиться на панелі Стандартная.

3.2. У шаблоні таблиці, що з’явилося на екрані, потрібно визначити розмір таблиці, тобто кількість стовпців та рядків. Необхідно 7 стовпців та 10 рядків. Щоб зробити це необхідно натиснути мишею у верхньому лівому квадраті і не відпускаючи ліву кнопку перемістити мишу вправо та вниз доки в нижньому рядку не з’явиться надпис 10*7Таблица. А потім одразу відпустіть кнопку. В результаті цих дій зафіксується розмір таблиці, і сама вона буде вставлена  у документ і відобразиться на екрані. Це можна зробити також за допомогою команди Таблица ►Вставить ►Таблица та вказати кількість стовпців та рядків.

Таблиця – Зміна чисельності персоналу підприємства та його структури

Показники

Базовий рік

Звітний рік

Відхилення (+,-)

осіб

%

осіб

%

осіб

%

1

2

3

4

5

6

7

Всього персоналу,
 в тому числі:

1714

100

1736

100

1) промислово-
     виробничий

810

47,26

815

46,95

    а) робітники

560

32,67

555

31,97

    б) службовці

150

8,75

160

9,22

    в) керівники

50

2,92

52

3,00

    г) спеціалісти

100

5,83

108

6,22

2) непромисловий
     персонал

44

2,57

46

2,65

Похожие материалы

Информация о работе