Текстовий процесор MS Word. Форматування тексту: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 1

Страницы работы

Фрагмент текста работы

швидко накласти стиль, виберіть стиль абзацу або символу в полі  — «Стиль» на панелі форматування. Імена стилів абзаців перед назвою містять значок абзацу «¶»; імена стилів символів — значок у вигляді підкресленої літери «а».

3. Зміна стилю: - Виберіть команду «Стили и форматирование....» у меню «Формат». У полі «Форматирование выделенного текста» області задач зі списку виберіть команду «Изменить». У вікні «Изменение стиля», що відкриється, натисніть кнопку «Формат» для зміни атрибутів стилю.

Порада: Щоб застосовувати модифікований стиль у нових документах, які основані на поточному шаблоні, встановіть прапорець «Добавить в шаблон».

Видалення стилю:- Виберіть команду «Стили и форматирование....» у меню «Формат». У вікні «Стили и форматирование...» виберіть стиль, який хочете видалити, а потім виконайте команду «Удалить» з контекстного меню даного стилю або вибрати його зі списку.

Форматування сторінок включає такі основні моменти:

1.  Встановлення полів сторінки (лівий, правий, верхній, нижній), параметрів паперу (орієнтація – книжкова або альбомна, а також розмір паперу) виконується за допомогою команд Файл ►Параметры страницы.

2.  Нумерація сторінок зверху або знизу, а також ліворуч, праворуч або по центру виконується за допомогою команд Вставка►Номера страниц. Можна також змінити формати нумерації сторінок та вказати, чи треба нумерувати першу сторінку. При змінюванні документа нумерація поновлюється автоматично. Щоб цей процес відбувався під час роботи з документом, виберіть команду «Параметры...» у меню «Сервис» та встановіть прапорець «Фоновая разбивка на страницы» у вкладці «Общие». Номери сторінок можна бачити в режимах попереднього перегляду (команда «Предварительный просмотр» меню «Файл») та розмітки (команда «Разметка страницы» меню «Вид»).

3. Створення колонтитулів, що знаходяться зверху або знизу сторінки виконується за допомогою команд Вид►Колонтитулы. Колонтитул — це текст та/або рисунок, який друкується знизу або зверху кожної сторінки документа.  Також можна включити номера сторінки,назви документа та інших даних у колонтитул.

4.  Ви можете утворювати обрамлення сторінки, окремих фрагментів тексту, рисунків. Обрамлення можна додавати з будь-якої сторони. Крім того для виділених абзаців можна використовувати заливку, щоб затінити задній план тексту. Обмеження сторінки рамкою виконується за допомогою команд Формат ►Границы и заливкаГраница ►Страница ►Заливка.

5. Для утворення колонок перейдіть в режим розмітки (команда «Разметка страницы» у меню «Вид» або кнопка  — «Режим разметки» ліворуч від горизонтальної смуги прокрутки). Для утворення колонок із усього тексту документа виберіть команду «Выделить все» у меню «Правка». Для утворення колонок  із частини  тексту  документа виділіть потрібну частину. Виберіть команду «Колонки» у меню «Формат». Введіть потрібне число колонок у полі «Число колонок». Зніміть прапорець «Колонки одинаковой ширины». Введіть для кожної з колонок точні значення її ширини та віддалі між колонками в поля «Ширина» та «Промежуток». Для швидкого утворення колонок однакової ширини можна скористатись кнопкою  — «Колонки» стандартної панелі інструментів, встановивши за допомогою переміщення курсору необхідне число колонок. Утворення загального заголовка над декількома колонкам: - У режимі розмітки виділіть текст для заголовка. Натисніть кнопку  — «Колонки» стандартної панелі інструментів та за допомогою мишки виділіть одну колонку.

Форматування абзаців

1.  Вирівнювання абзаців (по лівому або правому краю, по ширині, по центру) виконується з використанням команд Формат ►Абзац►Отступы и интервалы Общие.

2.  Встановлення інтервалу між абзацами або між рядками виконується з використанням команд Формат ►Абзац►Отступы и интервалы Интервал.

3.  Встановлення відступу ліворуч або праворуч від абзацу (відступ + або - ) виконується з використанням команд Формат ►Абзац ►Отступы и интервалы Отступ.

4.  Створення відступу для  першого рядку виконується з використанням

Похожие материалы

Информация о работе