Текстовий процесор MS Word. Робота з таблицями: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 3, страница 2

Завдання 4. Введення даних у таблицю

4.1. У кожному конкретному випадку починайте створення таблиці з заголовку (шапки). Як ми бачимо шапка складається з 4-х частин: Показник, Базовий рік, Звітний рік, Відхилення.

4.2. Для створення частин заголовку необхідно об’єднати по дві комірки для кожної частини. Для того щоб об’єднати комірки необхідно їх виділити та активізувати команду  Таблица►Объединить ячейки, або за допомогою однойменної кнопки на панелі Таблицы и границы.

4.3. Введіть до таблиці текстові та числові дані.

Завдання 5. Редагування таблиці

5.1. Змініть ширину стовпців у відповідності  до наведених у завданні. Для цього розмістіть покажчик миші на правій обмеженій лінії стовпця. Ви побачите, що покажчик миші  зміниться (хрестик). Потім, утримуючи ліву кнопку, перемістіть розділову лінію вправо, або вліво для отримання необхідної ширини стовпця. Для автоматичного встановлення ширини стовпця можна двічі клацнути по межі стовпця, коли покажчик миші буде встановлений на межі стовпця та змінить свою форму.

5.2. Відцентруйте вміст комірки. Для цього спочатку виділіть комірку, а потім скористайтеся командою Выравнивание в ячейке контекстного меню.

5.3. Зробіть заливку шапки таблиці. Для цього скористайтеся командами Формат►Границы и заливка.

Завдання 6.  Виконання розрахунків в таблиці

6.1. Створити таблицю Розподіл витрат по керуванню й обслуговуванню виробництва. Для цього виконати команду меню ТаблицаВставить ►Таблица. Встановити число стовпців - 4, число рядків – 5.

6.2. Заповнити комірки таблиці Розподіл витрат по керуванню й обслуговуванню виробництва.

Таблиця 1. Розподіл витрат по керуванню й обслуговуванню виробництва

Вид виробу

Основна заробітна плата виробничих робітників

Загальновиробничі витрати

Загальногосподарські витрати

Виріб А

1000

Виріб В

1000

Виріб С

1500

Усього

6000

6500

6.3. В комірки таблиці Розподіл витрат по керуванню й обслуговуванню виробництва ввести формули використовуючи команду Таблица ►Формула(при введенні формул треба враховувати, що рядки таблиці нумеруються 1, 2, 3. .... а стовпці іменуються латинськими символами A, B, C, D .......):

·  формула комірки В5: = SUM(ABOVE);

·  формула комірки С2: = (С5/В5)*В2;

·  формула комірки С3: = (С5/В5)*В3;

·  формула комірки С4: = (С5/В5)*В4;

·  формула комірки D2: = (D5/B5)*B2;

·  формула комірки D3: = (D5/B5)*B3;

·  формула комірки D4: = (D5/B5)*B4.

6.4. Виділіть всю таблицю за допомогою команди меню Таблица ►Выделить ►Таблица.

6.5. Створіть закладку для таблиці. Ім'я закладки - Tabl1. Команда меню для створення закладки - Вставка►Закладка.

6.6. Створіть нову таблицю Розподіл накладних витрат по виробах (указати число стовпців - 2, число рядків -5 та заповніть комірки таблиці яка приведена нижче).

Таблиця 2. Розподіл накладних витрат по виробах

Вид виробу

% від загальних накладних витрат

Виріб А

Виріб В

Виріб С

Усього

6.7. Для розрахунків у комірках таблиці Розподіл накладних витрат по виробах уведіть формули в комірки таблиці:

·  формула комірки B2: = SUM(Tabl1 C2;D2)/SUM(Tabl1 C5;D5)*100.
Вибрати формат числа - 0,00%;

·  формула комірки B3: = SUM(Tabl1 C3;D3)/SUM(Tabl1 C5;D5)*100.
Вибрати формат числа - 0,00%;

·  формула комірки B4: = SUM(Tabl1 C4;D4)/SUM(Tabl1 C5;D5)*100.
Вибрати формат числа - 0,00%;

·  формула комірки B5: = SUM(ABOVE)*100;
 Вибрати формат числа - 0,00%.

Завдання 7. Збереження та друк результатів

7.1.   Збережіть результати роботи у папці група*  у файлі з ім’ям  Таблиця1.

7.2.   Виведіть результати роботи на друк.

7.3.   Закрийте всі вікна. Оформіть звіт.

Контрольні запитання

1.  Як за допомогою редактора Word можна побудувати таблицю (перелічіть всі можливі способи) ?

2.  Як змінити ширину, висоту комірки ?

3.  Які існують методи об’єднання комірок ?

4.  Як додати рядки та стовпці до таблиці?

5.  Як вилучити з документу рядки, стовпці, таблицю?

6.  Що потрібно знати про розрахунки в комірках таблиці?

7.  Як зробити розрахунки в таблиці «Зміна чисельності персоналу підприємства та його структури» для стовпця Відхилення (+,-) ?