Інвестування та капітальні вкладення ВАТ “ХТЗ”

Страницы работы

Содержание работы

2. ІНВЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ КИРУВАННЯ ВАТ “ХТЗ”.

2.1. Інвестування та капітальні вкладення.

Прибуток як головний результат підприємнецької діяльності  є головним джерелом інветицій на підприємстві ВАТ ”ХТЗ” його використання не перешкоджається сплатою банковських відсотків, взагалі, підприємство, нажаль, має велику заборгованність по комерційним кредитам.

Тому перш за все важливо знайти джерела формування і основні принципи розподілу прибутку.

Розподіл і використання прибутку являється важливим господарським процесом, що забезпечує,як покритя потреб підприємців, так і формування доходів держави.

Економічно обгрунтована система розподілу прибутка в першу чергу повинна гарантувати виконнання фінансових забов’язень перед державою і максимально забезпечити виробничі, матеріальні і соціальні потреби підприємства.

Базовими принципами розподілу прибутку являються:

·  прешочергове виконання фінансових забов’язень перед державою;

·  пред’явлення однакових вимог до підприємств і створення рівних

умов викорестання заробленних коштів, шляхом ясного визначення переліку податків, об’єктів оподаткування, уніфікації ставок, впопядкування пільг.

“Механізм розподілу прибуткуповинен бути побудованний таким чином, щоб всебічно  сприяти підвищенню ефективності виробництва, стимулювати розвиток нових форм господарювання.”[19,с.49]

На протязі 2002 року ВАТ “ХТЗ” був отриман чистий дохід від реалізації продукції у сумі 251708,8 тис.грн.. Собівартість реалізованної продукції склала 264522,8 тис.грн., адміністративні витрати 10179.2 тис.грн., витратина збут 9454,6 тис.грн.. Підприємство отримало прибуток від операціної діядьності у розмірі 16147,4 тис.грн.. Розрахунок розподілу прибутку неведин у таблиці 2.1.

                                                                                                     Таблиця 2.1

Розрахунок розподілу прибутку

Найменування статті

Сума, тис.грн.

Балансовий прибуток,

26191,9

у тому числі:

·  від реалізації продукції, работ, послуг

34696,3

·  збиток від торгової діяльності

-2043,3

·  від реалізації інших матеріальних цінностей

2395,3

·  від позареалізаційних операцій

-8856,4

Відрахування у бюджет:

657,7

·  податок на прибуток

0

·  плата за використання радіо частот

0,7

·  економічні санкції

162,0

·  пиеня по виплатам у бюджет

65,5

·  ПДВ – нижче звичайной ціни по бартеру

429,5

Відсотки за кредит

181,8

Інші платежі:

445,6

·  за несвоєчасну оплату рахунків

346,7

·  удові виплати

58,3

·  інші

40,6

Відрахування у бюджетний фонд(5%)

1087,5

Збитки минулих років

10933,2

Прибуток поточног року, що залишається у розпоряджені підприємства

12886,1

Згідно бізнес-плану, затвердженого Правлінням ВАТ “ХТЗ” у 2002 році на промислове будівництво було віділено 12135 т.грн, у тому числі на технічне переозброєння виробництво заводу 10500 т.грн та житлове будівництво 1300 т.грн.

Загальний обсяг капітальних вкладень у 2002 році склав 11473 т.грн, що нижче запланованого на 662 т.грн і нижче ніж у 2001 році на 1546 т.грн. Обсяг капітальних вкладень на придбання машин і обладнання становив 7786 т.грн, що на 2437 т.грн нижче порівняно з попереднім роком.

За рахунок коштів на технічне переозброення придбанно механообробне обладнання, обладнання для зварювального виробництва, компресори, лазерні установки для розкрою металу, комп’ютернне обладнання та будівельна техніка.

Крім того, було введено в експлуатацію нестандартизоване обладнання,власного виробництва для ливарного, механообробного, збирального, інструментального виробництва, а також під’ємно-транспортне та інше обладнання.

 Обсяг будівельно-монтажних робіт у 2002 році склав 3400 т.грн, з них по прмисловості – 858 т.грн, по житловому будівництву ­– 2542 т.грн.

          Фінансування капіиальних вкладень з Державного та місцевого бюджетів у зваітному році не проводилося. Всі роботи провадилися за впасний рахунок.

          Оснновний обсяг будівельно-монтажних робіт було виконано на об’єктах жмтлового будівництва: МЖК по вулиці Пликовій, житловий будинок по вулиці 17Партз’їзду.

          Будівництво в основному провадилося силоми ремонтно-будівельного управління заводу: зведення цегляних стін 10-поверхового житлового будинку, монтаж збірного залізобетону, установка столярних виробів, внутрішніх інженерних мереж та комунікацій,оздоблювальні роботи.

Спеціальні будівельні роботи прводилися підрядними організаціями.

          Розрахунки за обладнання і будівельно-монтажні роботи проводилися на основі товарообмінних операцій, з-за відсутності грошових коштів.

          Незавершене будівництво на 01.01.2002 року в цілому склало 15958 т.грн, у тому числі промислове – 11448 т.грн, непромислового – 80 т.гривень.

          Введено до експлуатації основних фондів на суму 9622 т.грн, у тому числі промислових – 8804 т.грн, з них на техпереозброення – 8744 т.грн.

          Таким чином, ми бачимо, що ВАТ “ХТЗ” в уці складні часи знаходить, хоча і не в достатньому обсязі, кошти на розвиток виробничої, господарчої та соціальної  діяльності.

Похожие материалы

Информация о работе