Ефективність управління. Комплексний підхід до питань продуктивності. Управління за критерієм продуктивності

Страницы работы

Фрагмент текста работы

керівників є усвідомлення концепції тісного взаємозв’язку всіх цих процесів і залежності оптимального рішення від конкретної ситуації.

Планування та продуктивність

Неможливо добитися сталої високої продуктивності праці за умови спонтанної, імпульсивної реакції на будь-які проблеми, що виникають. Керівництво має забезпечувати продуктивність через процес планування. Не маючи конкретних цілей стосовно продуктивності, неможливо визначити, чи є досягнута продуктивність високою чи низькою. Цілі слугують орієнтирами при вирішенні питання про те, яка робота підвищує загальну продуктивність, а яка заважає її підвищенню. Це допомагає членам організації координувати їх зусилля, що само по собі є одним з найбільш важливих факторів забезпечення продуктивності організації.

Стратегічне планування завжди повинно містити в собі систематичний аналіз ринку, конкуренції та відносної сили організації.

Перспективне планування має життєво важливе значення для сталого росту продуктивності, оскільки для неї типові тимчасові падіння з причин, які не пов’язані з ефективністю програм її підвищення, що реалізуються.

Перспективні довготермінові стратегічні плани необхідно всебічно підкріплювати короткостроковими планами, цілями підрозділів організації, планами та нормами.

Організація та продуктивність

Ефективна організація забезпечує оптимальне використання ресурсів, мінімізує втрати продуктивності з причини плутанини в розподілі відповідальності, порушення взаємодії підрозділів та збоїв у комунікаційних каналах.

Безпосередньо з продуктивністю найбільш пов’язані такі елементи організації, як технологія, проектування робіт і структура.

Керівники мають постійно пам’ятати, що більш прогресивна технологія не завжди веде до росту продуктивності. Оскільки організація являє собою систему взаємопов’язаних елементів, достоїнства більш ефективної технології іноді можуть бути нейтралізовані негативним відношенням робітників.

Щоб бути впевненим у тому, що технологія дійсно приведе до збільшення продуктивності, керівництво повинно збалансувати вимоги  технології з потребами людей, що використовують її.

Зростанню продуктивності сприяють гнучко скореговані роботи, які відповідають також і вимогам виробничих робітників.

Структура організації впливає на її продуктивність іншим, не настільки явним, чином. Досліди показують, що деякі групи працівників (наприклад, спеціалісти та вчені) негативно реагують на жорсткі структури з високим ступенем адміністрування. У таких структурах вони зазвичай невдоволені та рівень результативності їх праці нижчий. Організації з менш централізова-ною структурою швидше реалізують необхідні зміни. У сучасному динамічному середовищі високих технологій ті організації, структура яких сприяє розвитку творчого початку, іноді можуть одержати значні переваги в конкурентній боротьбі.

Разом з тим, у деяких випадках високо централізована структура може бути ефективнішою. Історія, наприклад, довела, що стосовно великомасштабних військових операцій такий підхід є найбільш доцільним.

Досвід показує, що у випадку, коли керівництво бажає, щоб організація

Похожие материалы

Информация о работе