Створення бази даних "Хліб" для кіоску з продажу хлібобулочних виробів, страница 4

Дата

Найменування

Виробник

Ціна

Кількість

Вартість

04.09.2006

булка

Кулиничі

0,60

500

300,00

04.09.2006

батон

Кулиничі

0,90

300

270,00

04.09.2006

хліб

Олексіївський

1,30

300

390,00

04.09.2006

булка

Олексіївський

0,60

600

360,00

04.09.2006

батон

Олексіївський

0,90

370

333,00

05.09.2006

хліб

Кулиничі

1,30

300

390,00

05.09.2006

булка

Кулиничі

0,60

600

360,00

05.09.2006

батон

Кулиничі

0,90

300

270,00

05.09.2006

хліб

Олексіївський

1,30

300

390,00

05.09.2006

батон

Олексіївський

0,90

300

270,00

05.09.2006

булка

Олексіївський

0,60

200

120,00

06.09.2006

батон

Кулиничі

0,90

500

450,00

06.09.2006

булка

Кулиничі

0,60

700

420,00

06.09.2006

хліб

Олексіївський

1,30

300

390,00

06.09.2006

булка

Олексіївський

0,60

450

270,00

06.09.2006

батон

Олексіївський

0,90

300

270,00

07.09.2006

хліб

Кулиничі

1,30

500

650,00

07.09.2006

булка

Кулиничі

0,60

600

360,00

07.09.2006

батон

Кулиничі

0,90

350

315,00

07.09.2006

булка

Олексіївський

0,60

200

120,00

7.11.   Збережіть базу даних після додавання нових записів на диску D: у папці База з ім’ям файлу Хліб.

8. Зведена таблиця і діаграма

Виконання завдання

Постановка задачі

За даними БД Хліб дослідити вартість продаж кожного дня в цілому і по кожному товару зокрема у вигляді зведеної таблиці. Передбачити можливість відображати дані як з продажу товарів усіх виробників в цілому, так і окремо по кожному з них. Потім ці дані подати у вигляді зведеної діаграми.

За даними за тиждень дослідити загальну тенденцію продажу з усіх видів товарів кіоску.

 


Розв’язання задачі

1.  Активізуйте аркуш База2 з даними за тиждень.

2.  Зробіть активною будь-яку комірку БД.

3.  Виберіть команду ДанныеСводная таблица.

4.  У першому вікні майстра зведених таблиць погодьтеся з вибраними параметрами і клацніть на кнопці Далее.

5.  У другому вікні майстра зведених таблиць погодьтеся з вибраним діапазоном комірок розташування БД і клацніть на кнопці Далее.

6.  У третьому вікні майстра зведених таблиць виберіть місце розташування зведеної таблиці (на новому аркуші) і клацніть на кнопці Макет.

7.  У вікні Мастер сводных таблиц и диаграмм - макет, що з’явилося, перетягніть кнопку Виробник в область сторінки, кнопку Дата – в область рядків, кнопку Найменування – в область стовпчиків, кнопку Вартість – в область даних і клацніть на кнопці OK.

8.  Після повернення у третє вікно майстра зведених таблиць клацніть на кнопці Готово.

9.  Перейменуйте ім’я аркуша з побудованою таблицею на ім’я Звед_Табл.

10.  Для побудови зведеної діаграми зробіть активною будь-яку комірку зведеної таблиці і клацніть на кнопці Мастер диаграмм на панелі інструментів Сводные таблицы, що з’явилася.

11.  перейменуйте ім’я аркуша з побудованою діаграмою на ім’я Звед_Діагр.

12.  Для побудови лінії тренду скопіюйте аркуш Звед_Табл з базою даних роботи кіоску за сім днів і перейменуйте на ім’я Підсумок.

13.  Зі зведеної таблиці вилучіть поле Найменування. Для цього натисніть ліву клавішу миші на імені поля Найменування і не відпускаючи її, перетягніть ім’я за межу таблиці, а потім і відпустіть клавішу мишу.

14.  Зробіть активною будь-яку комірку побудованої таблиці і клацніть на кнопці Мастер диаграмм на панелі інструментів Сводные таблицы, що з’явилася.

15.  Змініть вид побудованої діаграми, виконавши команду Диаграмма – Тип Диаграммы і вибравши у вікні вид Обычная гистограмма. Клацніть на кнопці ОК.

16.  Клацніть на будь-якому стовпчику діаграми (з'являються чорні квадратики на стовпчиках) і виберіть команду Диаграмма – Добавить линию тренда.

17.  Погодьтеся з вибором типу лінії тренду Линейная у вкладці Тип  діалогового вікна Линия тренда, що з’явилося.

18.  Перейдіть у вкладку Параметри цього вікна і встановіть такі параметри:

Прогноз вперед на: 3.

Показывать уравнение на диаграмме.

Поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации (R^2).

19.  Клацніть у діалоговому вікні Линия тренда на кнопці ОК

20.  Збережіть побудовані зведену таблицю і діаграму з лінією тренду на диску D: у папці База з ім’ям файлу Хліб.