Створення бази даних "Хліб" для кіоску з продажу хлібобулочних виробів, страница 3

5.4.    Клацніть на кнопці зі стрілкою праворуч від поля Найменування і зі списку, що розкрився, виберіть значення батон.

5.5.    Клацніть на кнопці зі стрілкою праворуч від поля Вартість і зі списку, що розкрився, виберіть елемент Условие.

5.6.    У діалоговому вікні Пользовательский автофильтр із верхнього списку, розташованого у вікні ліворуч, виберіть значення больше, а у списку, розташованого у вікні праворуч, введіть число 280 і клацніть на кнопці ОК.

5.7.    Збережіть базу даних після розв’язання задачі на диску D: у папці База з ім’ям файлу Хліб.

6. Пошук інформації в базі даних за допомогою
команди Расширенный фильтр

Виконання завдання

Постановка задачі

Відібрати дані БД Хліб про продаж батонів у ті дні, коли їх вартість перевищувала 280 грн, а також усі дані про продаж хліба.

Примітка. Діапазон умов подати таблицею, починаючи з комірки H7, а діапазон результатів – таблицею, починаючи з комірки H11. У діапазоні результатів задати дату продажу, виробника та імена полів, що беруть участь в діапазоні умов.

 


Розв’язання задачі

6.1.   Скопіюйте аркуш База з початковою БД і перейменуйте його на ім’я РозширенийФ.

6.2. Введіть такі діапазони умов і результатів для відбору даних про продаж батонів і хліба.

Діапазон умов

H

I

Найменування

Вартість

батон

>280

хліб

Діапазон результатів

H

I

J

Дата

Найменування

Виробник

Вартість

Примітка. Діапазон умов розташовано у 7 – 9 рядках стовпчиків H і I, а діапазон результатів – у 11 рядку стовпчиків H, I, J і K.

6.3. Зробіть активною будь-яку комірку бази даних (наприклад, С3).

6.4. Виберіть команду Данные – Фильтр – Расширенный Фильтр.

6.5.    Введіть такі параметри згідно з постановкою задачі у діалоговому вікні Расширенный Фильтр:

увімкніть перемикач Скопировать результат в другое место;

укажіть діапазон умов у полі введення Диапазон условий, клацнувши на кнопці згортання/розгортання вікна (розташована праворуч поля) (  ) і виділивши діапазон комірок H7 : I9. Повторно клацніть на цю кнопку для відновлення діалогового вікна.

укажіть діапазон результатів H11 : K11 у полі введення Поместить результат в диапазон таким же чином, як і діапазон умов

і клацніть на кнопці ОК.

6.6.   Збережіть базу даних після розв’язання задачі на диску D: у папці База з ім’ям файлу Хліб.

7. Використання форми

Виконання завдання

Постановка задачі

Переглянути дані БД Хліб про продаж батонів у ті дні, коли вартість їхнього продажу перевищувала 280 грн.

Розв’язання задачі

7.1.    Активізуйте аркуш База з початковою базою даних Хліб.

7.2.   Зробіть активною будь-яку комірку бази даних.

7.3.   Виберіть команду Данные – Форма.

7.4.    У діалоговому вікні Форма, що з’явилося, клацніть на кнопці Критерии і введіть в поле Найменування значення батон, а у поле Вартість>280.

7.5.   Клацанням на кнопках Назад і Далее перегляньте записи бази даних згідно з критеріями.

7.6.    Клацніть на кнопці Критерии, а потім – на кнопці Очистить, щоб знову були доступні для перегляду всі записи бази даних?

7.7.    За допомогою форми додайте в БД Хліб два нові записи про продаж товарів і збережіть їх.

Дата

Найменування

Виробник

Ціна

Кількість

Вартість

04.09.2006

булка

Кулиничі

0,60

500

300,00

04.09.2006

батон

Олексіївський

0,90

200

180,00

7.8.    За допомогою форми вилучіть із БД Хліб додані два записи про продаж товарів і збережіть базу.

7.9.   Скопіюйте аркуш База з початковою БД і перейменуйте його на ім’я База2.

7.10.   За допомогою форми додайте в початкову БД Хліб на аркуші з ім’ям База2 записи про продаж товарів у наступні чотири дні.

Нові дані подано у таблиці.

Таблиця

Продаж товарів за 04.09.2006 – 07.09.2006 р.