Створення бази даних "Хліб" для кіоску з продажу хлібобулочних виробів, страница 2

2.10.  Введіть у діалоговому вікні Проверка вводимых значений такі параметри:

·  у вкладці Параметры:

із списку Тип данных виберіть Список,

в поле Источник введіть диапазон комірок =$H$3 : $H$5;

·  у вкладці Сообщение об ошибке:

із списку Вид виберіть Останов;

·  у діалоговому вікні клацніть на кнопці ОК.

2.11. Створіть таблицю (список) назв товарів з другого по четвертий рядки стовпчика J. Її значення подано нижче

2.12. Виділіть стовпчик С для поля Виробник, значення якого вибирають із списку Виробник (п. 2.11) і виконайте команду ДанныеПроверка.

2.13.  Введіть у діалоговому вікні Проверка вводимых значений такі параметри:

·  у вкладці Параметры:

із списку Тип данных виберіть Список,

в поле Источник введіть діапазон комірок =$J$3 : $J$4;

·  у вкладці Сообщение об ошибке:

із списку Вид виберіть Предупреждение;

·  у діалоговому вікні клацніть на кнопці ОК.

2.14. Приберіть перевірку даних із заголовка і шапки БД. Для цього виділіть діапазон комірок A1:F2 і виконайте команду ДанныеПроверка, а потім у діалоговому вікні Проверка вводимых значений клацніть на кнопці Очистить все.

2.15. Введіть у БД Хліб вхідні дані з перевіркою, які наведено нижче.

2.16. Введіть формулу розрахунку вартості в комірку F3  і скопіюйте її в діапазон комірок F4 : F16. Результати розрахунку вартості запишіть у стовпчик F таблиці (п. 2.17).

2.17. Збережіть заповнену базу даних на диску D: у папці База з ім’ям файлу Хліб.

3. Сортування даних у Excel

Виконання завдання

Постановка задачі 1

За даними БД Хліб знайти дані запису з найбільшим виторгом.

 


Розв’язання задачі

3.1.   Скопіюйте аркуш База з початковою БД і перейменуйте його на ім’я Сорт1.

3.2.   Зробіть активною будь-яку комірку стовпчика F (поле Вартість) бази даних (наприклад, F3) клацанням мишею на комірці.

3.3.   Клацніть на кнопці Сортировка по убыванию ) на стандартній панелі інструментів вікна Excel (виконається швидке сортування).

3.4.   Збережіть базу даних після сортування на диску D: у папці База з ім’ям файлу Хліб.

Постановка задачі 2

За даними БД Хліб дослідити, по якому товару був найбільший виторг за кожний день по кожному виробнику.

 


Розв’язання задачі

3.5    Скопіюйте аркуш База з початковою БД і перейменуйте його на ім’я Сорт3.

3.6.    Зробіть активною будь-яку комірку бази даних (наприклад, С5) клацанням мишею на комірці.

3.7.    Виберіть команду ДанныеСортировка.

3.8.    Введіть такі параметри у діалоговому вікні Сортировка диапазона:

із списку Сортировать по виберіть значення Виробник і перемикач по возрастанию (установлено за умовчання);

із списку Затем по виберіть значення Дата і перемикач по возрастанию (установлено за умовчання);

із списку В последнюю очередь, по виберіть значення Вартість і увімкніть перемикач по убыванию

і клацніть на кнопці ОК.

3.9.   Збережіть базу даних після сортування на диску D: у папці База з ім’ям файлу Хліб.

4. Підбиття підсумків по групах записів

Виконання завдання

Постановка задачі

За даними БД Хліб визначити щоденну виручку магазину і за весь період у цілому.

 


Розв’язання задачі

4.1    Скопіюйте аркуш База з початковою БД і перейменуйте його на ім’я Підсумки.

4.2.   Зробіть активною будь-яку комірку стовпчика А (поле Дата) бази даних (наприклад, А3) клацанням мишею на комірці і клацніть на кнопці Сортировка по возрастанию ) на стандартній панелі інструментів вікна Excel.

4.3.    Зробіть активною будь-яку комірку відсортованої бази даних (наприклад, С3) клацанням мишею на комірці.

4.4.    Виберіть команду Данные – Итоги.

4.5.    Введіть потрібні параметри згідно з постановкою задачі у діалоговому вікні Промежуточные итоги:

із списку При каждом изменении в виберіть значення Дата;

із списку Операция виберіть значення Сумма (установлено за умовчання);

із списку Добавить итоги по виберіть значення Вартість

і клацніть на кнопці ОК.

4.5.   Збережіть базу даних після розв’язання задачі на диску D: у папці База з ім’ям файлу Хліб.

5. Пошук інформації в базі даних
за допомогою команди Автофильтр

Виконання завдання

Постановка задачі

З бази даних Хліб відібрати інформацію про продаж батонів у ті дні, коли їх вартість перевищувала 280 грн.

Розв’язання задачі

5.1.   Скопіюйте аркуш База з початковою БД і перейменуйте його ім’я на Автофільтр.

5.2.    Зробіть активною будь-яку комірку бази даних (наприклад, С3) клацанувши мишею на ній.

5.3.    Виберіть команду Данные – фильтр – Автофильтр.