Соціально-економічні показники України. Основні проблеми соціальної економіки України і шляхи вирішення, страница 4

Дані табл. 4 показують, що кількість працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, поступово збільшується. При цьому чисельність працюючих по найманню зменшилася за чотири роки на 1,84 млн. чол. чи на 10,08 %, а працюючих не по найманню збільшилася на 2,6 млн. чол. чи на 252,94 %. Особливу увагу привертають рівні безробіття, визначені по методології МОП і зареєстроване безробіття. Якщо рівень у межах 2-10 %, то він характеризується як припустимий, якщо більш 10 % -

соціально небезпечний. Отже необхідно прийняти заходи задля усунення протиріч і виробити стратегію по зниженню рівня безробіття.

В табл. 5 представлені основні показники рівня життя населення [4,

7].

Таблиця 5

Основні показники рівня життя населення

Показники

2000 рік

2001 рік

Січень

Січень

2002

2003

року

року

Індекс    споживчих    цін,    %    (до    грудня

125,8

106,1

101,0

101,5

попереднього року)

Номінальні грошові доходи населення, млн.

86911

108835

88811

X

грн.

Реальні грошові доходи, % (до відповідного

109,9

109,0

112,61

X

періоду попереднього року)

Грошові   доходи   в   розрахунку   на  душу

146,3

184,6

180,7

197,2

населення, грн.

Заробітна плата, грн.

230,13

311,08

320,76

400,59

Мінімальна заробітна плата, грн.

118

118

140

185

Мінімальна    пенсія    разом    з    цільовою

55

72

79

86,9

грошовою допомогою, грн.

Величина прижиткового мінімуму (ПМ) у

270,10

311,30

342

342

середньому на одну людину на місяць, грн.

Рівень   забезпечення   до   ПМ   державних

соціальних гарантій, %:

Мінімальна заробітна плата до ПМ

41,0

35,6

38,4

50,7

для працездатних громадян

Мінімальні    пенсії    (разом    з    цільовою

25,4

28,9

29,5

32,4

грошовою допомогою) до ПМ для громадян

, що втратили працездатність