Конспект книги "Фінанси". Розділ 4. Ризик і доход

Страницы работы

Фрагмент текста работы

4.

РИЗИК І ДОХОД

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Коефіцієнт варіації — статистичний показник, що відображає мінливість рівня ризику і доходу.

Віддача — прибутки, доходи або збитки власника капіталу за певний період. Як правило, вимірюється сумою періодичних надходжень (дивідендів чи інтересів) та різницею ринкової вартості капіталу.

Ризик — рівень невизначеності, пов'язаної з інвестиціями або реалізацією проекту.

Співвідношення ризику та доходу — взаємозв'язок між ризикованістю інвестицій та очікуваною віддачею. Мінливість — рівень відхилення значень величин від загального показника, такого як середня або середня арифметична вартість. Чим вища мінливість, тим більший ризик.

СПІВВІДНОШЕННЯ РИЗИКУ І ДОХОДУ

Оцінка ризикованості і доходу — це та основа, на якій грунтуються раціональні й розумні рішення про вкладання грошей. Загалом ризик є мірою мінливості або непевності віддачі, яка, в свою чергу, складається із сподіваних надходжень або прибутків від інвестицій.

Наступний приклад допоможе пояснити значення ризику. Всі знають, що покласти гроші на рахунок в ощадний банк надійніше, ніж грати на іподромі. Банківські депозити приносять хай і невисокий, але постійний щорічний процент. Вони гарантовані Федеральною корпорацією страхування депозитів, і це дає високу певність, що проценти на депозит і сам депозит завжди будуть повернені. Доходи від банківських депозитів досить стабільні, вважаються надійними і мають низький рівень ризику. Гравці ж в азартні ігри не знають, чи матимуть зиск. Вони можуть багато виграти або все програти.

Доходи від ставок на кінних перегонах дуже непевні, несталі і дуже ризиковані. Якщо вклади в різні проекти матимуть однакову віддачу, вибір упаде на найменш ризикований проект. Отже, буде вибрано проект з найменшим ризиком.

60

ЧОМУ РІЗНІ ІНВЕСТИЦІЇ МАЮТЬ РІЗНУ

ВІДДАЧУ

Одні інвестиції приносять високий доход, інші — низький. Звичайно, важко сподіватись високих доходів, коли справа цілком певна. Але коли пропонують вкласти гроші в ненадійне або ризиковане діло, тоді цілком слушно вимагати високий доход. Іншими словами, інвеститори повинні одержувати компенсацію за ризик.

СПІВВІДНОШЕННЯ РИЗИКУ І ДОХОДУ

Віддача від вкладених грошей повинна пропорційно відповідати ризикованості вкладу.

Малюнок 4-1. Співвідношення ризику і доходу

Низький ризик пов'язаний з низькими доходами. Високий — з високими. Взаємозалежність ризику і доходу показано на малюнку 4-1.

Коли ризику немає, інвеститори одержують доход у3, за ризику Х1 доход буде У2, за ризику Х2 інвеститори одержать доход У1. У звичайних умовах низький ризик веде до низької віддачі, високий ризик пов'язаний з високими доходами.

У фінансах ризик визначається рівнем мінливості сподіваних доходів. Мінливість — це кількість коливань, що трапляются в ряді значень, коли вони відхиляються від характерної середньої величини.

61

Наприклад, середньоарифметичне ряду 1,2,3— 2, а ряду 1,3,6—3. Друга послідовність вважається мінливішою за першу.Чим вища мінливість, тим вищий рівень ризику.

Інший фактор, що впливає на рівень ризику, — час. Готівка важить для інвеститора більше, ніж гроші в майбутньому. Коли інвеститор дає гроші в борг, завжди є ризик або непевність, що гроші повернуться. Щоб позикодавець ризикував розлучатися із своїми грошима, він має отримувати добру компенсацію. Приклад допоможе зрозуміти вищесказане.

Приклад: Ризик та доход.

Особа має $10000 готівкою і $1000 віддає в борг або інвестує. Отже, міняє гарантовану готівку на непевний майбутній доход і може вимагати $100 доходу за позику $1000. Віддача дорівнює 10% ($100: $1000). Інвеститор дедалі неохочіше розлучається зі своїми грошима. Якщо в нього попросять позичити ще $1000, він може вимагати $110 доходу, щоб покрити зростаюче небажання поступатися гарантованою готівкою в обмін на ри-зиковані майбутні доходи. У такому випадку віддача зросте до 10,5% ($210 : $2000). За принципом: завтра ризикованіше, ніж сьогодні. Чим більше грошей вкладається, тим вищий ризик, і інвеститори хочуть компенсації за такий ризик. Іншими словами, коефіцієнт віддачі (ставка дисконта) зростає з ростом ризику вкладання дедалі більших сум в активи, що дають доход у майбутньому. На цьому простому прикладі чітко показано, що, коли ризик або непевність зростають, зростає доходність

Похожие материалы

Информация о работе