Звіт з учбово-ознайомчої практики на базі ВАТ "Харківспецбуд", страница 6

З таблиці можна зробити висновок, що витрати з 2001 по 2003 роки збільшувались хоча і не суттєво, проте при підрахуванні загальних витрат підприємства різницю можна суттєво помітити. Структура витрат у відсотках навпаки з 2001 по 2003 роки знижується, та збільшуються інші витрати. Проте зростаючі витрати повністю покриваються зростаючими на цей час доходами, і тому ВАТ „Харківспецбуд” був і залишається провідним підприємством в сфері будування.

Висновок

ВАТ "Харківспецбуд" на протязі 35 років здійснює свою діяльність на будівельному ринку міста Харкова та області. За його безпосередньої участі збудована велика кількість об’єктів житла, шкіл, дитячих дошкільних закладів, лікарень, сотні кілометрів зовнішніх інженерних комунікацій.

Управління будівельним виробництвом повинно постійно удосконалюватись у відповідності із змінами умов самого виробництва, інакше воно із факторів розвитку виробництва може перетворитися в його гальма. Тому з 1970 року і в подальші періоди структура тресту продовжувала вдосконалюватися: ліквідовані БМУ-12 та БМУ-11, організовано Управління механізованих робіт-9 (УМР-9), на базі якого у 1976 році створено Будівельно-монтажне управління-3 (БМУ-3).

Гостра нестача робочих кадрів вимагала наявність власного житлового фонду (гуртожитків), які б забезпечили приток робочої сили із-за меж міста. Ця проблема стала поштовхом створення у складі тресту житлово-експлуатаційної контори (1970 р.) по обслуговуванню відомств енного житлового фонду.

Враховуючи, що промислове будівництво практично не ведеться, на будівельному ринку житла і комунального господарства з’явилися два серйозних конкурентних треста, які раніше займалися тільки промисловим будівництвом. Це ВАТ „Спецбудмеханізація” та ВАТ „Південспецбуд”.

Незважаючи на це, відкрите акціонерне товариство „Харківспецбуд” (скорочено ВАТ „ХСБ”) за останні роки постійно нарощує обсяги робіт і виробіток. Слід відмітити, що основні роботи як і раніше поступають за замовленням Держвиконкому.

Метою створеного ВАТ „ХСБ” є:

ü здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на задоволення потреб підприємств, організацій громадян в виконанні будівельно-монтажних робіт та надання різних послуг;

ü одержання законного прибутку від підприємницької діяльності і розподіл його між акціонерами відповідно до чинного законодавства України та статуту цього товариства.

З моменту державної реєстрації і включення до Єдиного державного реєстру підприємство набуло прав юридичної особи, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банку, печатку і штамп зі своєю назвою та емблемою, фірмові бланки, товарний знак та інші атрибути ВАТ „ХСБ”.

Основна діяльність підприємств спрямована на виробництво продукції, виконання робіт та подання послуг для споживачів.

Вирішення цих завдань досягається, передусім, за рахунок розширення мережі підприємств, а також за рахунок поліпшення ефективності використання наявних виробничих потужностей, тобто за рахунок виявлення внутрішніх резервів. Цьому здебільшого сприяє всебічний аналіз виконання виробничої програми підприємств.

Список використаної літератури

1.  Бойчук І.М., Хопчан М.І.// Економіка підприємств. -1998.

2.  Єрмошенко М.// Визначення загрози національним інтересам держави у фінансово-кредитній сфері // Економіка України. - №1. - 1999.

3.  Лукінов І.// Інвестиційна політика в стабільному економічному розвитку.// Економіка України. - №10. - 1999.

4.  Селезнев В.// Основы рыночной экономики Украины. - К.: А.С.К., 1999.  

5.  Шевчук В.Я., Рогожин П.С.// Основи інвестиційної діяльності. - 1997.о