Звіт з учбово-ознайомчої практики на базі ВАТ "Харківспецбуд", страница 5

З цієї таблиці видно, що майже всі роботи, які стосуються будівництва ВАТ „Харківспецбуд” виконує самостійно. Лише незначна частка робіт припадає на інші підприємства і організації.

На даний момент в Харкові існує і функціонує 6 підприємств, які також займаються будівельними роботами. Деякі підприємства, які відносилися до Харківської області направили свої сили у місто. Таким чином за останні роки конкуренція зросла. Та не зважаючи на це ВАТ „Харківспецбуд” займає одне з перших місць серед підприємств, які висувають на ринок свої послуги з приводу будівництва.

ВАТ „Харківспецбуд” займає одне з провідних місць у сфері будування ще й тому, що на підприємстві щільно контролюють якість продукції. Продукція ВАТ „Харківспецбуд” підлягається декільком перевіркам по всі параметрам; саме тому продукція підприємства дуже якісна. ВАТ „Харківспецбуд” відоме в Харкові підприємство, відоме своєю високоякісною продукцією, через це іншим підприємствам і організаціям важко вести конкуренцію; конкурентоспроможність продукції ВАТ „Харківспецбуд” тримається на високому рівні.

6.  Аналіз ринкових умов функціонування підприємства.

Основна діяльність підприємств спрямована на виробництво продукції, виконання робіт та подання послуг для споживачів.

Вирішення цих завдань досягається, передусім, за рахунок розширення мережі підприємств, а також за рахунок поліпшення ефективності використання наявних виробничих потужностей, тобто за рахунок виявлення внутрішніх резервів. Цьому здебільшого сприяє всебічний аналіз виконання виробничої програми підприємств.

Виробнича програма підприємств – це завдання щодо кількості, асортименту і якості продукції (робіт, послуг), яку вони повинні виробити та реалізувати у звітному періоді, виходячи з попиту.

Виходячи з цього, аналіз виконання виробничої програми має дуже важливе значення у практиці проведення аналітичної роботи на підприємстві. Тому основними завданнями аналізу виконання виробничої програми є об’єктивна оцінка ступеня виконання плану виробництва та реалізації продукції (послуг) підприємствами; виявлення внутрішньовиробничих резервів подальшого зростання обсягу і поліпшення якості наданих послуг; розробка заходів, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на реалізацію виявлених резервів.

Виконання робіт за договорами ВАТ „ХСБ” (за три роки) наведені в таблиці:

Передбачено з договору, дог. ціна

Виконано з початку року, дог. ціна

2001 рік

Прямі договори

2293,57

2206,16

Житлове будівництво

75,00

74,39

ГЕНПІДРЯД

2368,57

2280,55

2002 рік

Прямі договори

3048,27

2968,76

Житлове будівництво

188,78

89,10

ГЕНПІДРЯД

3237,05

3057,86

2003 рік

Прямі договори

5239,00

5112,21

Житлове будівництво

128,45

103,59

ОКП

223,90

223,90

ГЕНПІДРЯД

5591,65

5439,70

З таблиці видно, що за три роки збільшилась кількість прямих договорів.