Експрес-доповідь про правопорушення в Харківській області, страница 6

22.11.  КІЛЬКІСТЬ   ЗАСУДЖЕНИХ

НЕПОВНОЛІТНІХ, ЯКІ ПОЗБАВЛЕНІ ВОЛІ

1990

1995

2000

2001

2002

Позбавлення волі - всього

275

286

324

291

273

з них позбавлення волі на строк

  до 1 року включно

13

12

33

24

11

  понад 1 рік до 2

років включно

33

34

52

63

37

  понад 2 років до

3 років включно

77

70

69

73

78

  понад 3 років до

5 років включно

127

102

121

92

109

  понад 5 років до

10 років включно

25

68

49

39

37

понад 10 до 15 років включно

-

-

-

-

1

22.12.  Питома вага молоді (у віці до 30 років), засудженої
за окремі види злочинів

2002

Відсотків до кількості засуджених за відповідні злочини

Всього засуджено, осіб

7945

57,2

З них злочини

проти основ національної безпеки України

3

у 3 р. б.

Проти життя та здоров’я особи

466

46,8

Проти волі, честі та гідності особи

2

66,7

Проти статевої недоторканості особи

44

73,3

Проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

24

18,2

Проти власності

4659

61,9

У сфері господарської діяльності

76

31,3

Проти довкілля

20

41,7

Проти громадської безпеки

321

45,3

Проти безпеки виробництва

1

14,3

Проти безпеки руху та експлуатації транспорту

351

70,5

Проти громадської порядку та моральності

528

67,3

У сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

1210

64,2

У сфері охорони державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань громадян

114

27,0

У сфері використання електронно-обчислювальних машин, (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж

-

-

У сфері службової діяльності

34

11,7

Проти правосуддя

92

46,7

Проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

-

-

Проти миру, безпеки людства та міжнародного порядку

-

-

Інші злочини

-

-


2.13. ПИТОМА вага неповнолітніх, засуджених

за окремі види злочинІВ